Arbeidene med farleden i Oslofjorden er nå inne i avsluttende fase. Sprengningsarbeidene vil bli avsluttet i løpet av helgen. Det vil bli noe aktivitet med flytting av masser i begynnelsen av neste uke som siste fase i prosjektet.  

Jens Olaf Skybak ble onsdag tildelt regjeringens minnemedalje for sin innsats under andre verdenskrig.

Strandrydding på Storsteilene

Nesodden kommune og Marinreparatørene ryddet på torsdag sist uke en av strendene på Storsteilene. Rydding av stranden var en oppfølging av aksjonen «Før fuglene kommer» som ble arrangert 3. april i regi av Nesodden Kajakklubb, Norsk Ornitologisk Forening, Nesodden Lokallag og Marinreparatørene. Hensikten var å fjerne skadelig plastsøppel før hekketiden starter.

Skoklefall omsorgsboliger og opplærings-, dag- og aktivitetssenter ble høytidelig åpnet torsdag 28. april.

 

Åpningsarrangementet inneholdt både taler, snorklipping, musikalske innslag og servering av kake. De fremmøtte kunne også få en guidet tur rundt i det splitter nye bygget.

 

Ordfører Nina Sandberg, kommunalsjef for helse og omsorg Anita Nilsen og rådmann Geir Grimstad hadde også med seg en gave til det nye senteret. De overrakte bildet "Etter uvær" laget av nesoddkunstner Yngve Reidar Vold.

 

Om bygget 

Skoklefall omsorgsboliger og opplærings-, dag- og aktivitetssenter er et moderne og funksjonelt bygg. Bygget for omsorgsboligene består av tre etasjer som inneholder en personaldel og 8 leiligheter for mennesker med behov for heldøgnstilsyn. Omsorgsboligene er bygd for personer med store funksjonsnedsettelser og som har behov for pleiepersonell og avansert spesialutstyr. 

 

I bygget ved siden av holder opplærings-, dag- og aktivitetssenteret til. Senteret skal blant annet gi tilbud til mennesker med sammensatte lærevansker og funksjonshemmede som av ulike årsaker ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet.

Nesodden kommune har vedtatt å etablere kyststi langs Nesoddens vestside på strekningen fra Fagerstrand til Fjellstrand. Det er allerede merket sti på strekningene Fagerstrand - Humlesekken, samt Dalbo - Fjellstrand. Nesodden kommune skal nå videreføre arbeidet med på strekningen fra Humlesekken til Dalbo.

 

 

Nesodden kommune planlegger fremføring av hovedvannledning til framtidig høydebasseng på Svestad via Nordstrand og Dalbo som ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø».

 

 

 

Vi gleder oss stort til Kulturisten 2016!


Det blir tre festivaler:

Kulturisten junior, Kulturisten UNG (begge 27.8) og Kulturisten kunstfestival (23.-25.9).Kulturistens prosjektgruppe, som består av Margrete Bratberg-Grøstad, Tormod Bjørnstad, Mette Rysjedal, Per Christian Halvorsen, Jutta Bachmann og Ellen Knutsen, er godt i gang med planleggingen.

 

Har du innspill?

Send oss gjerne en melding!

Kulturisten UNG, blir en festival for ungdom i alderen 13-18 år.
 

Pepperkakehus

Fra 30. mars 2016 gjorde kommunen dokumenter som inngår i byggesaker tilgjengelige på nett. Dokumentene kan lastes ned direkte fra våre nettsider.

 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er tekstdokumenter som publiseres på nett. Tegninger må bestilles via bestillingsskjema for innsyn.

 

Du kan søke etter din sak slik:

  • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer.
  • Søk ved hjelp av gårdsnummer og bruksnummer.
    Feltet for gårdsnummer må inneholde to sifre. Eksempel: 01.
    Feltet for bruksnummer må inneholde fire sifre. Eksempel: 0012

 

Søk etter din byggesak her

Utdanningsdirektoratets internettside Barnehagefakta er en enkel måte å få oversikt over barnehagetilbudet i kommunen. Der er det nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehage:  http://barnehagefakta.no/kommune/0216/nesodden

Liten hytte

Nå i påsken skal Follo brannvesen IKS sammen med rundt 50 andre brannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en «minihytte». Denne henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri slik at man alltid har dette tilgjengelig.
 

I desember 2015 vedtok Kommunestyret kommunikasjonsstrategien for Nesodden kommune "Åpenhet og dialog" .

Strategien legger opp til at Nesodden skal være en åpen kommune som ønsker deltakelse fra og engasjement hos innbyggerne. 

Kommunikasjon skal være en naturlig del av all planlegging i kommunen og et strategisk virkemiddel på lik linje med andre virkemidler for å nå kommunens mål.

 

Vi ønsker å forbedre vår informasjon og kommunikasjon, og vil gjerne ha innspill fra våre innbyggere. 

Hvordan ønsker du informasjon fra Nesodden kommune?

Fra 1. mars vil Follo legevakts virksomhet overdras fra Ahus og bli en del av det nye interkommunale selskapet, Follo Lokalmedisinske senter IKS.

 

Legevaktsdelen av senteret får samme åpningstid som legevakten i dag, det vil si fra kl. 18.00 – 07.00 på hverdager og hele døgnet i helgene. Legevakt på dagtid vil for innbyggerne fortsatt være lokalt i egen hjemkommune.

Forskjellige yrkesgrupper

Nesodden kommune ønsker å bedre kvaliteten på tjenestene i kommunen. I den anledning er det viktig for oss å få tilbakemelding, høre dine erfaringer og synspunkter på de tjenestene kommunen tilbyr. På den måten kan du hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i kommunen.

 

I de kommende 3 ukene fram til påske vil kommunen kjøre ulike undersøkelser innenfor de fleste tjenesteområder, herunder barnehage, pleie og omsorg, byggesak, helse, kultur, SFO mm.

 

Nesodden kommune håper at du kan vil ta deg tid til å svare på undersøkelsene slik at vi «sammen kan skape det gode livet» på Nesodden!

Vinterferien går mot slutten og det er ventet mer trafikk og kø i forbindelse med Brynstunnelen mandag 29. februar.

 

Anbefalingen er:

Sett bilen hjemme, reis kollektivt, sykle eller gå – og beregn god tid!

 

Morgensol. Foto: M. Rand-Hendriksen

Nesodden kommune stanset arbeidet med bygging av moloen i Spro havn på bakgrunn av usikkerhet om renheten på steinmassene som kommer fra prosjektet med utdyping av farleden i Indre Oslofjord.

 

Kommunen har fått forsikring fra Kystverket, fylkesmannen og tiltakshaver om at forurenset sjøbunn ikke følger med steinmassene  som benyttes til bygging av moloen. Arbeidet med moloen kan dermed fortsette.