Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF jobber for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Har du spørsmål om DAB? Kontakt https://www.nrk.no/dab/

 

Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale?

 

Fra FM til digital radio

I Akershus avvikles FM-nettet for NRK 20. september. P4, Radio Norge og lokalradioer som ikke fortsetter på FM, avvikles 8. desember.

18.11.2016 ble strekningen mellom Svestad brygge og Solbakkenvegen på Fagerstrand åpnet som en del av kyststien på Nesoddens vestside. Dette er en total strekning på 5,9 km. Strekningen fra Solbakkenvegen og til Gaupemyrdammen har vært klar i noen år allerede, men strekningen videre nordover via Søndre og Nordre Spro brygger, Spro gruver, Rogneskjær og til Svestad brygge er nå del av kyststien.

 

Velkommen på tur!

Blekslitjernet. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Noen har opplevd «myrsmak» på det kommunale drikkevannet de seneste dagene. Hvor kraftig smaken vil bli og hvor lenge dette vil vedvare kan ingen vite, men normalt kjennes smaken noen uker.

 

Dette skyldes først og fremst omveltninger i vannmassene i Blekslitjern som naturlig skjer hver vår og høst og gjør at råvannet inn i vannbehandlingsanlegget inneholder noe mer humus enn vanlig. Problemene kan også forsterkes på grunn av klimaendringene med mer og kraftigere nedbør.  

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis.

De mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenliknbare kommuner får effektivitetsverdi 100.

 

Nesoddens resultat for 2015: Samlet: 94, pleie og omsorg: 92, barnehage: 99 og grunnskole: 93!

 

Sjekk analyseresultatet for Nesodden kommune

 

Datagrunnlag

Det benyttes data for 2014-2015, og dataene er i hovedsak hentet fra KOSTRA. De eneste unntakene er data for årsverk og læringsmiljø i grunnskolen, som er hentet fra Utdanningsdirektoratet, SFO, som er hentet fra GSI, og deler av dataene for pleie og omsorg, som er hentet fra IPLOS.

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner vi flest aktive biblioteklånere og hvem har den største koraktiviteten? 

Nesodden rangerer som vanlig høyt på antall kunstnere og kulturarbeidere som bor i kommunen.

 

Ønsker du å laste ned rapporten og kommuneoversikten? Se www.telemarksforsking.no/

Ringedugnad for TV-aksjonen.

Mandag 17. oktober arrangerte Nesodden kommune og Nesodden Næringsråd ringedugnad for TV-aksjonen.

 

Et panel fra lokalt næringsliv og Røde Kors var samlet i Tangenten til to timers intensiv ringerunde. Målet var å få næringslivet på halvøya til å gi mest mulig til årets TV-aksjon, som går av stabelen søndag 23. oktober.

 

I år går pengene fra innsamlingen til Røde Kors. Gjennom årets TV-aksjon skal mennesker i krig- og konfliktområder få medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Pengene skal gi mer enn to millioner mennesker livsviktig hjelp.

Nye postnummer fra 1.10.2016 - Oversiktskart

 

Fra 1. oktober innfører Posten Norge nye postnummer på Nesoddtangen.
Området som har hatt postnummer 1450 blir delt i fire. 1450 Nesoddtangen beholdes for en del av området, og det opprettes tre nye postnummer.

 

Dette medfører at mange adresser på Nesodden skifter postnummer. En oversikt over hvilke veier dette gjelder finnes i informasjonsfolderen fra Posten Norge:
 


Se hjemmesidene til Posten Norge for å finne riktige adresser.
  

 

 Fra 01.09.16 har legevaktsleger plikt til å rykke ut sammen med Paramedic ved akutte alvorlige hendelser som bilulykker, hjertestans, pustestans o.l
Meldingen om å rykke ut blir mottatt pr. nødnett telefon fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral til både Paramedics og legevaktslegen.


Ved slike akutte hendelser kan det bidra til noe ventetid på det aktuelle legevaktkontoret på Nesodden fra kl. 07.00 til kl. 18.00.

Det er 30 år siden den første rutebåten gikk mellom Nesodden og Lysaker.


25. august 1986 førte kaptein Arild Nybak den første hurtigbåten på strekningen. I dag fører han jubileumsbåten.

 

I dag ble jubileet feiret om bord i MS Baronessen.

Det ble kake og boller til ansatte, politikere, kultursjef og reisende denne dagen.

 

Gratulerer med dagen!
 

NB! Bildene er tatt av Ruter

 

Kranser fra Nesodden Arbeiderparti, Støttegruppen for 22. juli Akershus og Nesodden kommune og blomster fra fremmøtte ble lagt ned på minnesmerket 22.07.16.

Over hele landet markerer man i dag at det er 5 år siden terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet. 77 uerstattelige mennesker mistet livet i denne terrorhandlingen den 22. juli 2011. 69 menneskeliv gikk tapt på Utøya, deriblant to fra Nesodden. 

 

Leder av Nesodden AUF, Bano Abobakar Rashid og nestleder Diderik Aamodt Olsen ble minnet med kransenedleggelse og taler på Nico Widerbergs monumentet i Vanntårnåsen i dag av varaordfører Erik Adland og Kari Agnor fra Arbeiderpartiet.
Begge nevnte terroren som nylig hadde rammet Nice i Frankrike i sine taler.

 

23. juni 2016 ble det undertegnet kontrakt mellom Nesodden kommune og Fjellstrand omsorgsbolig AS. Prosjektet omfatter 30 kommunale omsorgsboliger og 20 private omsorgsboliger, alle med kommunal tildelingsrett.

Reguleringsprosess for området er i gang, det blir utarbeidet en reguleringsplan for tomten boligene skal ligge på og en reguleringsplan for gang-/ sykkelvei langs fylkesveien.

 

Byggearbeidene er forventet å starte opp rett over sommeren 2017 og ferdigstilt i årsskiftet 2018/2019. Innflytning er planlagt vinteren 2019.

Det er 12 hjertestartere på Nesodden. Nå er hjertestarteren til Fagerstrand idrettsforening også plassert ute, slik at befolkningen kan få tilgang når dette trengs.

 

Her er oversikten over hjertestartere.

Fosterhjem - har du rom for et barn du kjenner fra før?

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent det siste tiåret. Dette er en ønsket utvikling. Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Samtidig viser forskning at slektsfosterhjem kan være mer stabile.

 

I Akershus er andelen barn i fosterhjem i slekt og nettverk 24 prosent av alle barn i fosterhjem. I en fersk undersøkelse svarer 3 av 4 at de ville vurdere å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien eller nettverket hadde behov for det. Dette tilsier et uutnyttet potensial for å plassere barn hos egen slekt eller nettverk.

Lurer du på om du kan bli fosterforelder for et barn du vet trenger fosterhjem? Da kan du ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen, eller få mer informasjon fra fosterhjemstjenesten.

Jordklode med mennesker i mange farger rundt, hånd i midten - illustrasjon

Våre fine ungdommer har blitt selvstendige, unge voksne (18-20 år), og skal flytte ut av bofelleskapet for enslige, mindreårige flyktninger. De er nå klare til å stå på egne ben, med god oppfølging fra ansatte i Nesodden kommunens oppfølgingsteam.

 

De får økonomisk støtte til husleie, strøm og kommunal depositumsgaranti, så her får du en leieboer som garantert gjør opp for seg. 

 

De trenger en liten, koselig leilighet eller hybel til fornuftig pris for en ungdom.