Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Kommunen inviterer til informasjonsmøte om etablering av midlertidige barnehageplasser 7. juni 2017 kl. 19-20 på Tangenten.

 

Møtet er først og fremst for foreldre med barn som har rett til barnehageplass i årets hovedopptak.

Barn ligger i ring

Kommunestyret vedtok den 31. mai å etablere en fire-avdelings modulbarnhage på Skoklefallsletta ved innfartsparkeringen. I tillegg opprettes det en en-avdelings barnehage i lokaler tilknyttet Bjørnemyr skole. 

 

Etableringen av ny barnehage vil sikre alle barn med rett til plass et tilbud i høst. Plassene som tilbys vil være forsvarlig godkjente barnehageplasser.

Kulturplan 2016–2023 ble vedtatt i Kommunestyret desember 2016. Planen er retningsgivende og har et langsiktig perspektiv som skal ivareta Nesoddens mangfold innen planens hovedsatsingsområder.

 

Kulturplan 2016–2023 skal sikre en stø kurs for kulturfeltet for årene som kommer. Målet er at kulturplanen skal bidra til å styrke Nesoddens posisjon som en aktiv og betydningsfull kunst- og kulturkommune, og dermed synliggjøre at Nesodden er den kommunen i landet med størst kunstnertetthet. Gjennom økt fokus på regionalt, nasjonalt og internasjonalt kultursamarbeid skal Nesodden settes på kartet som en sterk kulturkommune.

 

En stor takk til alle som har bidratt i prosessen!

 

 

Visning av kulturplanen

Har kan du bla deg gjennom kulturplanen.

Fylkesmannen vil gjerne henstille om aktsomhet i fall det er noen som finner giftampuller i strandsonen.

Ved funn skal du la ampullene ligge der de ble funnet, og varsle politiet.

 

I følge NRK er det funnet et eksemplar på Nesodden og et i Horten.
Ampullene stammer fra andre verdenskrig, og det er svært farlig å få innholdet i seg. Det mistenkes at ampullene inneholder kaliumcyanid (blåsyre). 

Se forøvrig NRK sine nettsider om advarsel mot giftampuller for ytterligere informasjon. Der finner du og bilde av hvordan ampullene ser ut. 

 

Brunskogsneglen er en fremmed art, og skaper store problemer blant annet for hageeiere. Brunskogsnegler sprer seg omkring 2-300 meter på egen hånd – altså omtrent innenfor et nabolag. Sneglen har blitt spredt inn i nye nabolag som blindpassasjer når nye planter settes ut i hagene. Brunskogsneglen er veldig følsom for fuktighet og søker mot mørke og fuktige steder, som hageavfall. Brunskogsneglen er nesten altetende, men foretrekker saftige planter.

Nesodden frivilligsentral logo

Nesodden frivilligsentral- et mangfold av glede! Vil du bidra? Vil du delta?

 

Nesodden Frivilligsentral koordinerer mange aktiviteter for og med frivillige på Nesodden. Aktivitetene favner bredt og Frivilligsentralen ønsker å skape gode opplevelser for alle.På  http://nesodden.frivilligsentral.no/  finner du aktivitetskalender for oversikt over hva som skjer når og hvor.

Du kan også finne Nesodden Friviligsentral på Facebook

Les nytt om Frivilligsentralen i Friposten (PDF, 419 kB).

 

Fra lørdag 1. april holder Teigen gjenvinningsstasjon lørdagsåpent fra kl 09.00 til 15.00. Gjenvinningsstasjonen vil holde lørdagsåpent igjennom hele sommerhalvåret.

 

For andre åpningstider og informasjon, se www.folloren.no

 

På grunn av vårrengjøring forventes det mye trafikk på stasjonen fremover. For at din tur skal gå så problemfritt som mulig kan du følge disse 9 tipsene:

Kommuneoverlegen oppfordrer alle med egen brønn/borevann om årlig å kontrollere vannet sitt for bakterier og aktuelle fysiske/kjemiske analyser.

 

Brønneiere med små barn i huset bør i tillegg analysere vannet for fluorid. Fluorid er et naturlig forekommende stoff i berggrunnen og i grunnvann. Fluoridinnhold mellom o,8 og 1,5 mg/l har en forebyggende effekt mot hull i tennene. Er fluoridinnholdet høyere enn 1,3-1,5 mg/l bør ikke vannet gis til barn under 13 år.

 

Svært høye verdier (> 5-6 mg/l) kan gi skader på tannemaljen over tid.

Bilde av forsiden på bøkene Jeg lar deg gå av Clare Mackintosh og Iréne av Pierre Lemaitre, samt et portrett av Ola Hegdal

Lad opp til påsken med kriminell aften i biblioteket!
Litteraturviter og bokanmelder Ola Hegdal anbefaler krim fra 2016/2017.

Torsdag 30. mars kl. 18 

Skolebarn fra 1. til og med 4. trinn får etter søknad SFO-plass. Tilsvarende gjelder for barn med særskilte behov på 1. til og med 7. trinn.

 

Frist for påmelding er 1. april.

Det er møte i Ad hoc-komitéen mandag 20.3. kl. 15.45 - 16.30 i møterom Krange, Tangenten.

Møtet er åpent. 

Saker

  1. Status riving, Signalentomta
    Orientering fra rådmannen
  2. Oppfølging av innkomne søknader, Gamlebrygga
  3. Møteplan
Løvetann. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Formannskapet i Nesodden har valgt leietaker til Signalentomta:

I møte 15.3 vedtok man å tilby Dag Tjersland å leie Signalentomta. Vedtaket er begrunnet i at søknaden fra tilbyderen er helhetlig og solid og møter samtlige krav kommunen har satt til utvelgelse av leietaker/samarbeidspartner.

Bilde av forsiden på bøkene Handle rett og Skal landet gro att av Siri Helle

Nesodden bibliotek ønsker velkommen til et foredrag om viktige temaer:

Bærekraftighet, landbruk, dyrevelferd og helse.

Det vil være muligheter for spørsmål fra publikum.

Lørdag 1. april kl. 12.30

Søknader til barnehageåret 2017/2018 som kommer inn etter 01.03.2017, blir ikke behandlet før etter at hovedopptaket er over en gang i mai/juni. Dette vil medføre at søkere ikke mottar kvittering for innsendt søknad. Er dere i tvil om søknad har kommet igjennom, ta kontakt med barnehagen eller kommunen.

 

Søknader til barnehageåret 2016/2017 vil bli mottatt og godkjent som normalt og vil bli tatt i betraktning hvis ledige plasser oppstår i løpet av våren.  

                                                                                                                         

Det er opprettet en ad hoc-komité bestående av 5 medlemmer som arbeider fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3-5 år.

 

Dette ble bestemt i kommunestyrets møte 15.12.2016 (se 16/44640 - Opprettelse av ad hoc komite for utvikling av Nesoddtangen gård/Tangen brygge)

 

Du finner referater fra komitéens møter under Politikk - Utvalg og råd - Ad hoc-komiteen