Nå nærmer det seg endelig første skoledag, og alle som jobber på de ulike skolene i Nesodden kommune gleder seg! Covid-19 vil fortsatt prege skolehverdagen denne høsten, og påvirker også organiseringen av første skoledag. 

På regjeringens pressekonferanse fredag 14. august ble det klart at regjeringen anbefaler bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Oslo og i Indre Østfold, samt på kollektivreiser til og fra Oslo, og på kollektivreiser til og fra Indre Østfold

 

Etter at smittesituasjonen i Norge gradvis forbedret seg gjennom mai og juni er nå smitten dessverre på vei tilbake, særlig rundt Oslo. Nå starter jobb, skole, og barnehage opp igjen for alvor. Det er bare i felleskap at vi kan klare  å holde smitten lav.

Fra onsdag 12. august innfører myndighetene nye testkriterier for covid-19. Kriteriene endres nå til at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg uten leges vurdering.

 

  
Det er for tiden et stort behov for støttekontakter.


Vi søker derfor etter voksne personer med tilgang på bil, som kan jobbe formiddag/ettermiddag i ukedager og noen ganger helg.


Oppdragenes innhold er sosialt samvær og følge til aktiviteter i nærmiljøet, mellom 12-16 timer pr måned.Bruker dekker bilutgifter.

Oppdragene lønnes etter Hovedtariffavtalen som assistent, helsefagarbeider eller 3-årig helse/sosialfaglig høyskole.

Søknad og CV sendes støttekontaktansvarlig Sidsel H. Amdam på epost: stottekontakt@nesodden.kommune.no.

 

På fredagens pressekonferanse kom helseminister Bent Høie og FHI med nye råd og regler for å begrense spredning av covid-19 smitte i Norge. Flere av de lettelsene i tiltak som var planlagt fra 1. september, hvis smitten holdt seg lav, er nå utsatt på ubestemt tid. Regjeringen har også valgt å stramme inn skjenkebestemmelsene over hele landet, slik at det fra og med lørdag 8. august ikke er lov til å servere alkohol etter midnatt.

Nesodden kommune har i dag fredag 7. august blitt varslet om at en person fra Oslo, som har fått påvist covid-19, deltok på en fest på Nesodden sist lørdag. Kun en av de tilstedeværende på festen er hjemmehørende på Nesodden, og vedkommende har testet negativt for Covid-19.

Det er fra i dag 3. august innført nye retningslinjer for besøk på Nesoddtunet. Besøkende som har vært utenfor Norden, eller i røde soner i Norden, kan ikke besøke sykehjemmet før negativ test foreligger. Alternativet er å vente i 10 dager etter hjemkomst, uten at man har hatt symptomer på smitte, før man kommer på besøk.

 

 

 

 

 

 

 

Fundingrudveien skal oppgraderes, og veiarbeidet starter mandag 10. august. Etter planen vil arbeidene pågå i ca. seks uker.

 

 

 

 

 

Det ble i går kjent at flere av besetningsmedlemmene på Hurtigruteskipet Roald Amundsen er innlagt på sykehus i Tromsø med koronasmitte. Tre av passasjerene ombord var fra Nesodden, og de har nå blitt kontaktet av Nesoddens kommuneoverlege. De er alle friske, men er ilagt karantene fram til mandag 3. august kl. 06.00.

 

 

Nesodden kommune ønsker alle barn velkommen tilbake etter sommerferien. Spesielt velkommen til nye barn i barnehagen og til skolestarterne!

 

 

Meteorologisk Institutt varsler om styrtregn i vårt område, førstkommende søndag den 26.7.20 fra formiddag til
seint søndag kveld. 


 
 

 

Over hele landet markerer man i dag at det er 9 år siden terrorangrepet på Utøya og i Regjeringskvartalet. I alt ble 77 mennesker drept, åtte i regjeringskvartalet og 69 på AUFs sommerleir på Utøya.

 

Blant de drepte på Utøya var to ungdommer fra Nesodden, 18 år gamle Bano Rashid og 19 år gamle Diderik Aamodt Olsen.

 

Ordfører Truls Wickholm la ned blomster ved minnesmerket i Tangen sentrum på vegne av Nesodden kommune, og holdt en minnetale der han blant annet siterte AUF leder Ina Libak med ordene «hat er livsfarlig, engasjement er livsviktig».

 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er nå klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.


 

 

I forslaget til Team Spol er arealet mellom Tangenten og speiderhuset holdt fri for boliger, slik at det skal være større fleksibilitet for fremtidig bruk, som for eksempel at skolene kan utvides ved behov. Teamet viser en ny forbindelse gjennom Tangenten som skaper bedre flyt fra Tangen senter og inn til skoleområdet.