11. november lanserte Nesodden kommune ny hjemmeside. Den nye hjemmesiden er universelt utformet slik at alle skal kunne lese dem, også hvis man har en funksjonsnedsettelse.

Høytlesning av sidene fortsetter som før, men den enkelte side skal også være utformet slik at man lett kan finne frem, for eksempel med en leselist med blindeskrift. Du skal også kunne manøvrere uten å bruke mus. 

Vi har ennå noen tekniske problemer som vi jobber med.

Vannstanden til Flaskebekktjernet er nå høy. Tjernet er fylt til overløpet etter at høstnedbøren kom.
Det er foreløpig ikke utført tiltak på lekkasjer i selve tjernet. Mens vannstanden er høy er det ikke praktisk mulig å foreta reparasjoner av lekkasjer i tjernet.

Grunneierne har nå gitt en respons til kommunen. Så langt kommunen er informert per 03.11.14, har ikkeNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontaktet grunneierne ang. tilsyn. 

 

 

 

Du har allerede sett den - Nesodden kommunes nye profil: Alle Kulturistplakatene har den nye logoen og det nye profilelementet.  


Nå har vi fått en visuell profil som skal kjennetegne Nesodden kommune helhetlig, enhetlig og profesjonelt, sier rådmann Geir Grimstad. Han er glad for at den nå kan bli satt ut i livet på brevpapir, rapporter, elektroniske maler, skilt og brosjyrer.

IKT har oppgradert outlook og lagt den over på ny Exchange server. Opplysninger om fremgangsmåten for å komme inn på e-posten på Ipad og via nettsidene finner du i Politikerportalen under Informasjon, sentrale dokumenter.
 

Politisk sekretariat

Faktura for kommunale avgifter ble sendt ut i begynnelsen av september. Mange har fått "tilsynsgebyr avløpsanlegg" i tillegg til de faste avgiftene på denne fakturaen, og flere har tatt kontakt med kommunen med spørsmål om hva dette tilsynsgebyret er.  

Nå kan du endelig bruke chip på parkeringsautomatene på brygga. Denne løsningen innebærer en vesentlig høyere sikkerhet, både for kortholderen og brukerstedet. Og du slipper problemet med avmagnetisert magnetstripe.
Det er lurt å beregne 2 minutter ekstra på brygga nå i starten for å finne ut hvordan automatene fungerer.
Her er en liten bruksanvisning:

Brygge på Nesodden

Kjøpsavtale er signert på 9 brygger som har vært i
NBDS ‘s eie. Bryggene fungerer i dag som anløpssteder for båttrafikk- rutebåter, annen nyttetrafikk og fritidsbåter.

Fylkestinget har vedtatt nye retningslinjer for tilskudd fra spillemidler til kulturarenaer i Akershus.

Brunstorkenebb - nærbilde. Foto: Bård Bredesen

Planten brunstorkenebb (Geranium phaeum) er blitt et problem på flere eiendommer i Løes-området. Kommunen ber hageeiere bekjempe planten for å unngå at den sprer seg til verdifulle skogsområder.

 

Planten er en hageplante som er blitt svært dominerende på enkelte eiendommer i Løes-området. Den står oppført i Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus som er utarbeidet av Fylkesmannen.

 

Brunstorkenebb sprer seg både via rotsystemet og med frø, og der den har fått etablert seg skikkelig, finnes så å si bare denne planten. Kommunen og andre er derfor bekymret for at planten skal spre seg videre til verdifulle naturområder som for eksempel Røerskogen.