Velkommen på ski ved Berger og Fagerstrand!

Skøyteis

Arbeidet med skøyteis er startet opp og vil prioriteres i følgende rekkefølge:
- Alværn skole, Nesoddtangen skole og Myklerud skole.
Vi trenger stabile kuldegrader, minimum -3 i snitt over flere dager når skøyteis produseres.

Skøyteis på Berger

Det er i utgangspunktet ikke kapasitet til å legge vann på Nesoddbanen denne sesongen.

Det er utbedringsarbeider ved Vannverket på Bleksli som medfører at vi må være ekstra påpasselige med vannforbruket. Se punktet under om Bergerbanen skiløype.

Hvis vi får sterk kulde og noe bedring av produksjonskapasiteten, vil kommunen strekke seg langt for å opprettholde tradisjonen med is på Berger grusbane (Nesoddbanen). Dette vil vurderes fortløpende.

Vannlekkasje

Ribbefett, frityrolje og matrester må ikke helles ned i kjøkkenvasken / avløpet / WC.

Det tetter igjen avløpsrør og pumper, og øker antall rotter.

Fett og matrester skal i grønn pose for matavfall.

 

 

Husk DOVETT-regelen:  Det er kun det kroppen selv produserer og papiret du tørker deg med etterpå, som skal i toalettet.

 

Det var hyggelig med selskap til maten og julegrøten smakte fortreffelig

Ordfører Truls Wickholm og rådmann Wenche Folberg besøkte Skoklefallåsen bo- og aktivitetssenter torsdag denne uken.  

Avdelingsleder Laila Lauvstad og virksomhetsleder Linda Kjøniksen viste stolt frem de flotte funksjonelle lokalene som nå har vært driftet i 2 år. AMTA har også en flott artikkel som viser til at her er trivselen høy både hos ansatte og brukere.

Jubilanter 2017 (1)

Vera Bjørnstad i Økonomi og styring har jobbet i Nesodden kommune i fantastiske førti år. Hun og 43 andre ansatte-jubilanter ble hedret for lang og tro tjeneste av ordfører Truls Wickholm og rådmann Wenche Folberg under en tilstelning på Tangenten 11. desember.

St

Mange besøkende kom for å se Kongleveien barnehage lyse opp med St. Lucia-tog i Tangenten i formiddag.
Ordføreren overleverte over femti tusen kroner til Kiwanis som var samlet inn til eiendommegler Krogsveens Pepperkakeby-auksjon.

Også andre steder på Nesodden var det flotte Lucia-feiringer.

Sivilombudsmannen peker på flere utfordringer i rapporten "Saksavviklingen ved byggesaksavdelingen i Nesodden kommune". Rådmannen svarer i en uttalelse med å beklage situasjonen overfor innbyggere og næringsliv. Kommunen har tidligere satt i gang flere tiltak som forbedrer situasjonen og tilbakemeldingene fra Sivilombudsmannens følges opp.

Kommunen inviterer til folkemøte den 11. januar om kartlegging og verdsetting av friluftsområder på Nesodden. Dette er et prosjekt som skal gi en oversikt over hvor de viktigste friluftsområdene på Nesodden ligger. Prosjektet skal ende i et temakart som kan brukes for forvaltningen i ulike planer og bedre tilrettelegging for friluftslivet. Vi håper så mange som mulig kan komme og høre mer om prosjektet.

Vannmåleravlesning

Husk å lese av vannmåleren før året er omme. Klikk på den blå knappen.

Målerkort sendes ut i disse dager pr post eller SMS. Siste frist er 31.12.17.

Her kan du registrere målerstanden din på slutten av året.


Stetoskop

Fra 01.01.18 begynner to nye fastleger sin praksis på Nesodden.

 

Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 28.11.2017, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Fagerstrand sentrum ut på offentlig ettersyn/høring, med tilhørende plankart datert 17.10.2017 og reguleringsbestemmelser datert 17.10.2017.

Nye kontorer for Frisklivssentralen

Frisklivssentralen flyttet 1. oktober til nye fine kontorer i Rehabbygget. Den nye adressen er Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr.


6. desember hadde de åpent hus og fikk besøk fra Energihuset som holder til i samme bygning, ansatte i ergo- og fysioterapitjenesten, ansatte fra Rask psykisk helsehjelp og ansatte fra Tildelingsteamet.

 

Det er registrert flere tilfeller av MRSA på Nesodden. MRSA er en forkortelse for Meticillinresistente Staphylococcus aureus meticillin som er gule stafylokokker som har blitt resistente mot flere antibiotikatyper.

Julepynt i gull

MAKS er et samarbeid mellom kommunene i Follo, politiet, kontrollører og utestedene om ansvarlig alkoholhåndtering. Målet er å skape et trygt og hyggelig uteliv for alle, unngå overskjenking, unngå skjenking til mindreårige og hindre rusrelatert vold.

Nå som julebordsesongen er i gang vil vi oppfordre DEG til å bidra til at byturen blir hyggelig for alle.

 

På Nesodden er det fremdeles mange som har oljetanker eller parafintanker for oppvarming til bolighus. I mange tilfeller er de gamle, og det er en risiko for lekkasjer til bade- og drikkevann, natur og bygninger. Lekkasje fra tanken kan i verste tilfelle koste deg som tankeier millioner.

Eiendomsmegler Krogsveen på Nesodden følger opp tidligere års suksess og har oppfordret alle barnehager og skoler til å bake pepperkakehus som skal auksjoneres bort.

Fant du det du lette etter?