Støttekontakttjenesten trenger deg!

pic - Klikk for stort bilde

Voksne menn søkes!

Like du å prate med andre, være sosial og hjelpsom?

 

 

 

 

 

Flere voksne menn søkes til oppdrag som støttekontakt for menn med utviklingshemning/utfordringer innen psykiatri/rus.

Oppgavene vil være å hjelpe med sosialt samvær og aktivisering. Bør kunne stille med bil.

Er du interessert?

Send inn søknad og cv til støttekontaktansvarlig Sidsel H. Amdam på:

stottekontakt@nesodden.kommune.no

Lønn etter tariff innen helse-og omsorg, som assistent, helsefagarbeider eller 3-årig helse/sosialfaglig høyskole.

Nesoddtunet 2010

Nei. Dette er ikke et innlegg om å bygge ut i eplehager, men vi har derimot vedtatt i formannskapet at Eplehagen barnehage på Fjellstrand skal bygges. Endelig vedtak i saken skal gjøres i kommunestyret neste uke.

 

Nesodden har bygget to midlertidige barnehager de siste 10 årene. Sånn kan vi ikke fortsette. Det er ingen tvil om at Fjellstrand trenger en skikkelig barnehage, i tillegg trenger skolen mer plass, noe den får når barnehagen flytter ut. Sånn kan vi ikke fortsette. Vi må sørge for at vi bygger for fremtiden. 

 

 

 

 

Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee har jobbet med å levendegjøre mange Norske byområder. Torsdag holdt han et foredrag for Follo-møtet (alle formannskapene i Follo). Han har særlig jobbet med å utvikle sentrum i Arendal fra en rutebilstasjon med bussparkering, og brygge med bilparkering, til en levende by som trekker innbyggere, turister, festivaler og andre arrangementer til sentrum. Han peker på viktigheten av å flytte mange fellesbygg som skole, barnehage og bibliotek inn til sentrum sammen med kafeer og butikker. Han fortalte engasjert om hvordan det å lage lekeområder, og møteplasser i stedet for parkeringsplasser kan være med på å gi liv til sentrum, også i mindre bygder. 

Budsjetthøring

Onsdag 14. november ble det i regi av ordfører Truls Wickholm arrangert budsjetthøring på Tangenten. 

 

 

 

 

 

Følgende deltakere var tilstede:

 • Nesodden kirkelige fellesråd
 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
 • Eldrerådet 
 • Nesodden kulturråd
 • Nesoddparken
 • Nesoddliv
 • Nesodden næringsråd
 • Nesodden velforbund 
 • Nesodden idrettsråd

 

De politiske partiene representert i kommunestyret, samt representanter fra administrasjonen var også tilstede. Høringen var spennende og svært nyttig. Det ble fremmet mange gode innspill som tas med videre inn i budsjettforhandlingene.

Nesoddtunet (1)

Økonomisk halvtårsrapportering ble behandlet i formannskapet 29.08.18.Virksomheten hadde et betydelig merforbruk, og kantinedrift var en av årsakene. Rapporten konkluderer med: «Kantinen legges ned da den driftes med tap».

 

Ordfører sier formannskapet i sine budsjettdiskusjoner jobber med en løsning som kan gi et bedre tilbud enn dagens åpningstid fra 10:00 til 14:00 på hverdager. Det er viktig å få en løsning som gir et tilbud på ettermiddager og i helgene. Vi ønsker å invitere frivilligheten inn. Dette muliggjør en løsning det frivillige kan tjene penger til egen aktivitet. Samtidig får vi flere nye ansikter inn på Tunet. Dette kan være et positivt innslag for de eldre. Lukten av vafler i helgene og på ettermiddagene er målet sier han.

 

Sykehjemmet har følgende opplysninger om driften: Hittil har åpningstidene vært kl. 10-14.00.  På kveld, helg og høytid har det kun vært mulig å kjøpe kaffe og mineralvann fra automat. 

 

Kantinen har i hovedsak vært benyttet av 20-25 ansatte. En god del av disse har med egen matpakke. Det vil fortsatt være mulig å benytte lokalet til spisepause. Antallet som benyttet tilbudet i kantina endret seg mye da hjemmesykepleien, tildelingsteam og psykisk helse flyttet ut fra Nesoddtunet. Det var i stor grad disse ansatte som benyttet tilbudet tidligere. 

 

Brukere og pårørende som har besøkt kantinen har variert, men antallet har vært under ti personer pr. dag i snitt. 

 

De fleste som bor på Nesoddtunet har omfattende pleiebehov, og av den grunn gis tilbudet i avdelingene, også når de har besøk. Det serveres 4 måltider pr. dag i avdeling. Gjestene til de eldre får gratis kaffe/te når de er på besøk. Pårørende som må være mye tilstede får tilbud om mat mot betaling. Dette er uavhengig av kantinedriften. Arrangementer av ulik sort (også fra eksterne) bestiller mat fra kjøkken i dag, og dette endrer seg ikke i framtiden.

 

Utover driftsregnskap er det også bygningsmessige behov for oppgradering av kjøling og ventilasjon for å kunne tilby mat i.h.t. internkontrollrutinene for mathåndtering. Det er pr. i dag ikke tilgjengelig kostnadsestimat for oppgraderingen da forutsetningen har vært nedleggelse. 

Kompetanseheving

Som en del av kompetanseheving i kommunen, har vernepleierne Tone Merete Halaas og Janne Line Østern fra barnehabiliteringen ved Akershus universitetssykehus (AHUS),  det siste året holdt fem kurssamlinger for ansatte kommunen med fokus på arbeid med barn autismespekterforstyrrelse. PP-rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT),  Marie Firing Lunde, har gjort en god jobb med alt det praktiske rundt kursrekken.

 

 

Barn med autismespekterforstyrrelse krever tett og systematisk oppfølging, og mye av grunnlaget for en positiv utvikling kan legges i barnehagen og skolen. Fagpersoner fra ulike arenaer i kommunen har deltatt på samlingene, deriblant barnehage, skole, helsestasjonen, ergo- og fysioterapitjenesten, avlastningsbolig, PPT og Psykisk helse for barn og unge (PHBU) . AHUS har lagt fram sentral teori og praktiske eksempler innenfor opplæring og tilrettelegging i barnehage og skole. Eksempler på gjennomgåtte temaer er assisterende og supplerende kommunikasjon og forebygging og håndtering av utfordrende atferd.

Et av bildene fra utstillingen 1

Velkommen til åpning av juleutstilling av Ingrid Jangaard Ousland på Nesodden bibliotek. Lørdag 1.desember, klokka 13.

Nesodden Framsikt

Ordfører inviterer til budsjetthøring onsdag 14. november på Tangenten. Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret samt representanter fra administrasjonen vil være tilstede. Politikerne har mulighet til å stille spørsmål under høringen. Hvis man ikke har anledning til å stille på høringen er det også mulig å sende inn et skriftlig høringsinnspill innen den 14. November. Det er fint om disse høringsinnspillene begrenser seg til en A4 side.

 

Program - budsjetthøring

 

Sted: Møterom Agnor 1 og 2, Tangenten 

Tid: Onsdag 14.11, klokken 15.00 

 

Høringen legges opp på følgende måte: De påmeldte deltakerne deles inn i bolker på tre, og får 4 minutter taletid hver. Etter hver bolk settes det av 15 minutter til spørsmål og svar fra de folkevalgte. Det er mulighet for bruk at projektor/lerret i møterommet. 

 

15:00-15:30

Nesodden kirkelige fellesråd

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

Eldrerådet 

 

15:30-16:00 

Nesodden kulturråd

Nesoddparken

Nesoddliv

 

16:00-16:30

Nesodden næringsråd

Nesodden velforbund 

Nesodden idrettsråd 

 

 

Berger idrettsanlegg 2

 


 

Jøss, er det ordføreren, jeg trodde nesten det var en guttunge. Deg må jeg jo hilse på da. Sånn begynte et av de hyggeligste møtene denne uka på Breidablikk på Fagerstrand. Her møtes rund 25 personer og trener sammen. Annen hver onsdag er det også felles lunsj. Når noen av deltakerne har fylt åtti må man kanskje også tåle å bli kalt guttunge, og når man akkurat har fylt førti gjør det heller ikke noe at noen synes du fortsatt er ung. Det at deltakerne på lunsjen var litt oppe i åra la ikke noe demper på engasjementet. Jeg var for anledningen erstatning for bingoen som vanligvis foregår under lunsjen. Vanskelig å konkurrere med bingo, men det ble likevel en veldig god diskusjon om utviklingen av Fagerstrand og Nesodden. Vi pratet om behovet for god kollektivtrafikk, og et butikktilbud som kan konkurrere med Vinterbro. Dette krever at det blir litt flere kunder i området. Særlig på Fagerstrand. Vi hadde også en god prat om å åpne opp området på Statoiltomta gjennom utvikling. Det var selvfølgelig også diskusjon om eldreomsorgen, og vi fikk snakket litt om hvordan Nesodden stadig jobber med å få et bedre og bredere tilbud. Ideen om hotell ved siden av et nytt Nesoddtun ble også tatt godt imot. Dette er en lunsj jeg anbefaler, enten du skal trene eller ikke. Selv kjente jeg litt på at jeg ikke har trent noe særlig siden sommeren, så det er vel bare å møte opp på Energihuset igjen til uka.


 

Horgar-Farteinliten

Velkommen til Kåseri om kolonitiden med forfatter Fartein Horgar på Nesodden bibliotek. Ny dato er 17.januar.

achievement-3561061 (2)

20. november blir det frokost, kaffe og innføring i anbudskonkurranser.

 

 

Utsikt mot Oslo

Ordfører inviterer til budsjetthøring onsdag 14. november på Tangenten.

Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret samt representanter fra administrasjonen vil være tilstede. Politikerne har mulighet til å stille spørsmål under høringen.

 

 

 

 

Alle som ønsker å avgi et høringsinnspill kan melde seg på. Ved stor pågang vil det foretas en utvelgelse på bakgrunn av relevans og tilgjengelig tid. Det settes av 3 til 5 minutter taletid per innlegg.Det er ønskelig at høringsinstansene, så langt det er mulig, kommenterer på helheten i budsjettet.

 

Påmelding gjøres per e-post til kristian.kvaksrud@nesodden.kommune.no

 

Hvis man ikke har anledning til å stille på høringen er det også mulig å sende inn et skriftlig høringsinnspill innen den 14. November. Det er fint om disse høringsinnspillene begrenser seg til en A4 side.


Programmet for budsjetthøringen og endelig tidspunkt for oppstart vil bli kunngjort på kommunens nettsider fredag 9. november.

 

Astrid Aase

 

I likhet med resten av Akershus og Oslo er det planleggingsdag i barnehage og skole i dag. Det er helt nødvendig for å kunne gi et kvalitativt og godt tilbud. Samtidig er det viktig å ha en felles møteplass for ansatte. Vi er nok mange som sliter litt med å få disse dagene til å gå opp, kanskje kunne det vært organisert annerledes, men at de avholdes og gjennomføres er veldig bra. Det er det ingen tvil om.

 

Etter et kort møte på Nesodden Vgs hvor de hadde lånekontor til mine to små medarbeidere, har jeg nå flyttet kontoret til Leos lekeland. Det er ganske morsomme greier. Her kan barn leke sammen med foreldre, men også alene. Da får jeg litt tid til å svare på noen mail, og i tillegg skrive fredagshilsen. Hadde vi hatt noe lignende på Nesodden ville jeg garantert vært en hyppig bruker. Kanskje særlig i helgene.

 

Jeg er full av beundring for folk som drar i gang og starter opp nye ting. Astrid Aase er damen bak Gangstad gård. De har fått til fantastiske ting på Inderøy. En halvøy med en omvei som skaper turisme og næring i samarbeid mellom virksomhet og kommune, men hennes klare beskjed er at man ikke kan sitte å vente på at ting skal skje. Man er derimot nødt til å gå i gang og skape noe selv. Så kanskje hjelper det ikke å bare håpe på et lekeland.

 

Inderøy legger til rette for at ting kan skje. Det å skape suksessen «den gylne omvei» har tatt tid. Nå etter tjue år er det noe «alle» vil kopiere. Utfordringen er å skape noe selv, basert på evne og fortrinn. Denne diskusjonen må vi ta fremover. Samtidig tror jeg at den nye kommuneplanen også vil legge til rette for at det kan skapes mer næring. Satsing på ny ungdomsskole med idrettshall, samt skikkelig basseng med hotell, i kombinasjon med et nytt sykehjem på Nesoddtunet kan også være med å utløse mer aktivitet og nye samspill.

 

Jeg vet ikke hva dere skal i helgen, men jeg kan anbefale frokostseminar om anbudskonkurranser, der det garantert blir mange gode diskusjoner, og gjerne en tur på lekeland også. Mulig noen finner inspirasjon til nye prosjekter. Håper uansett alle får en flott helg!

Truls
 

Jan Fridthjof Bernt

Den 18. oktober la rådmannen fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2019-2022.
Her er en oversikt over veien videre mot et endelig budsjettvedtak i kommunestyret i desember.

 

 

 

 • Mandag 5. november - Budsjettmøte.
  Ordfører innkaller gruppeledere fra kommunestyret og varaordfører til forhandlingssamtaler om budsjettet.
  Møtet avholdes på møterom Agnor på Tangenten fra klokken 16:30.
   
 • Onsdag 14. november - Budsjetthøring.
  Det avholdes en budsjetthøring i forkant av formannskapsmøtet. Mer informasjon om høringen vil bli publisert på nett i løpet av uke 45.
   
 • Onsdag 28. november - Formannskapsbehandling.
  Formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstillingen ligger ute til offentlig ettersyn i 2 uker før endelig behandling i kommunestyret.  KrF og FrP, som ikke er representert i formannskapet, inviteres med på møtet for å delta i diskusjonen.
   
 • Onsdag 12. desember - Kommunestyrets budsjettmøte
  Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan for 2019-2022.


Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019-2022 finner du her.

Julegrantenning

 

 

 

Velkommen til hyggelig julemarked og julegrantenning lørdag 1. desember!
Det blir julemarked med markedsboder ved Tangenten og på Tangen torg fra kl. 12. Julegrana tennes kl. 17.
Arrangementet er et samarbeid mellom Nesoddmarked, Tangen senter og Nesodden kommune, og vi gleder oss til å se deg!

Program:
12-17:30: Julemarked med boder

12:30: Nesodden Teaterfabrikk viser utdrag fra "Krystallfolket" i barneavdelingen i biblioteket.

13:00: Utstillingsåpning med Ingrid Ousland i voksenavd. i biblioteket. "Julens fortelling i bilder". Musikalsk innslag ved Nesodden kulturskole under åpningen. Julia B. A. Knudstad, Lucas Huslænd og Tara Nicoline Marcussen spiller
15:30-16:30: Julenissen kommer med godteposer (så langt beholdningen rekker) inne på Tangen senter

 

Scenen på torget:
16:30: Velkommen ved kultursjef Ellen Knutsen
16:35: Utdeling av prisene Årets Nesodding, Idrettsprisen og Kulturprisen
16:45: Nesodden Teaterfabrikk viser utdrag fra deres juletradisjon «Krystallfolket»
16:50: Nesodden sangkor synger
16:55: Ordfører Truls Wickholm holder tale
17:00 Treet tennes
17:00 Vi går rundt juletreet, Nesodden sangkor synger

Velkommen! Ta med små og store, venner og kjente.

NB! Ønsker du bod/plass på julemarkedet, ta direkte kontakt med Nesoddmarked:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBw8nW-6hZA5GAGUBUyHGQZ59ZFOFz6j8DxStVgSV-v_Z9PA/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Til orientering: Julegatebelysning med skjøteledninger er ikke lenger en akseptabel løsning på grunn av brannfare. Vi arbeider for at det skal komme en tilfredsstillende, fast løsning fra neste år. På bakgrunn av dette vil julegata i år kun bestå av kremmerhus uten lys. Vi ønsker å finne alternative løsninger for et julepyntet Tangenten. Årets juletre, som skal stå på Tangen torg, er ei flott edelgran som kommer fra kommunens eiendom i Kirkåsveien 8.

 

 

isskjaring_cropped

Åpent møte om Kommunedelplan for kulturminner og bevaring

Nesoddbåten

Dersom alt går etter planen vil første elektriske båt være klar til drift  høsten 2019.

Ordfører Truls Wickholm er meget fornøyd med at dette nå endelig ser ut til å være på plass. Dette vil merkes her og nå ved at båtene blir enda mer stillegående og det er et viktig bidrag til fremtidens Nesodden ved at vi får ned klimautslippene våre ganske kraftig med dette tiltaket, sier han.

Fant du det du lette etter?