Leve hele livet


Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre, med det formål å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. Innsatsområdene i reformen er: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Kontakt oss 

Rehabiliteringskoordinator Monica Selvén 

Telefon: 936 52 329

E-post: monica.selven@nesodden.kommune.no