Digital opplæring for seniorer

Nesodden kommune har fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til et prosjekt med digital opplæring av seniorer. Målet med prosjektet er å øke den digitale kompetansen blant innbyggere i aldersgruppen 70 - 85 år. Prosjektet er et samarbeid med eldrerådet, Seniornett, pensjonistforeningen, frivilligsentralen . 
 

Du er hjertelig velkommen innom Nesodden Seniornett på torsdager mellom kl. 14 og 16. Vi holder til i Tangenten, og merker veien til oss. Du trenger ikke være medlem av Seniornett for å komme til oss. Alle spørsmål er gode spørsmål.

 

Populært tilbud

Responsen har vært enorm og 242 seniorer er påmeldt kurs med oppstart 2. mai 2022. Kursene er nå fullbooket og det er per i dag ikke kapasitet til  flere kurs. 

Dersom du har behov for digital opplæring, men ikke fikk meldt deg på kommunens kurs, se informasjon om «datakaffe» på Seniornetts sider. Datakaffe arrangeres av Seniornett Nesodden.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kommunens digitale opplæring for seniorer, ta kontakt med teamleder digitalisering, Tommy Otnes

E-posttommy.otnes@nesodden.kommune.no
Telefon971 86 806