Informasjon - skjemavarianter

digital post Foto: Istockphoto - Klikk for stort bildeKommunen har påbegynt arbeidet med å gjøre alle skjemaene elektroniske.

 

Skjemaer i pdf-format

Du trenger Acrobat Reader, som du eventuelt kan laste ned gratis fra adobe.no.
Disse må skrives ut og fylles ut manuelt og sendes per. post.

 

Elektroniske skjema 

Elektroniske skjema fylles ut direkte fra skjerm. De fleste sendes direkte inn til vårt postmottak. Enkelte kan fylles ut på skjerm, men krever signering og må sendes inn per. postgang. Kommunen er i gang med å få elektronisk signering på sine elektroniske skjemaer.

 

Elektroniske skjema bli sendt kryptert gjennom sikre linjer til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

 

ID-porten

Du kan logge deg på via ID- porten som er en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester på nett. Den tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID. En elektronisk ID bekrefter at du er den du utgir deg for å være. 

 

Dersom du logger deg på med elektronisk ID, kan du når som helst avbryte utfylling av skjemaet, og hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysninger du har tastet inn vil ligge lagret på vår server og vil ikke være tilgjengelig for mottakere før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.

 

Sensitive opplysninger

Skjema og vedlegg som inneholder sensitive opplysninger fylles ut i vår elektroniske løsning, men lastes ned og sendes inn via posten.

 

Sensitive opplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger (jf. personopplysningsloven §2 nr. 8).
 

Til alle skjemaene som brukes i Nesodden kommune.