Postlister og innsyn

Kvalitetssikring av dokumenter

Nesodden kommune er i gang med en opprydning i å kvalitetssikre dokumenter (journalføring). Dette fører til at det blir publisert noen eldre dokumenter på postlistene fremover. Dokumenter blir publisert på postlisten på den datoen de blir kvalitetssikret. Det vil altså ikke alltid være samsvar mellom brevdato og datoen det publiseres på postlisten (journaldato). Det er viktig at dokumentene er autentiske og det er derfor riktig å gjøre det slik. Nesodden kommune er opptatt av åpenhet og offentlighet. Dette gjør også at innbyggere og andre interesserte får en reell mulighet for innsyn ved at de blir publisert på hjemmesidene.

Personvern

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss! Nesodden kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte. På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.

Mer informasjon om personvernerklæring

Hvordan søke og be om innsyn

Nesodden kommune publiserer offentlig postliste på nett. Dette er en journal over alle dokumenter til og fra kommunen. Fordi vi må kvalitetssikre postlisten før vi publiserer, vil det normalt gå tre virkedager fra dokumentene er mottatt/ferdigstilt til de er tilgjengelige på nett. Postlistene ligger ute fra 21. mars 2018, og er søkbare i 2 år.
 

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Nesodden kommunes virksomhet. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i Offentlighetsloven.
 

Hvordan søke og be om innsyn

Ønsker du å se all inn- og utgående post en bestemt dag kan du åpne denne datoen i kalenderen under Postliste. Leter du etter et bestemt dokument, eller ønsker å se alt om en adresse, sakstype eller et tema kan du bruke søk etter Sak eller Dokument. Øverst til høyre i søkebildet står det Hjelp, og ved å trykke her får du opp gode søketips.
 

Søk etter Sak:

Det kan søkes etter tittel, saksnr, dato, sakstype og gbnr (gårds- og bruksnummer). Se tips om hvordan søke etter byggesak lengre ned.
 

Søk etter Dokument: 

Det kan søkes etter tittel, avsender/mottaker, referansenr og dato. Søker du opp et dokument kan du enkelt klikke deg inn i saken det er en del av.

 • Dokumenter med et PDF symbol til venstre kan leses direkte på nett.
 • IP betyr at dokumentet ikke er publisert. Det kan søkes innsyn til høyre i bildet.
 • § foran angir at dokumentet inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet. Ved innsynskrav skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis. For å søke om innsyn i dokumenter markert med § må innsynsskjema benyttes.
   

Innsynsskjema

benyttes også for å bestille innsyn i eldre saker, eller hvis du ønsker bistand for å finne dokumentasjon. I de tilfellene hvor du kjenner saksnummeret, er det fint om du oppgir dette i skjemaet.
 

Sensitiv informasjon

som f.eks. personnummer og helseopplysninger skal ikke sendes på e-post. Ved innsynsbestillinger der vi trenger disse opplysningene for å finne saken, kan bestillingen sendes på papir, eller vi kan kontaktes på telefon 66 96 44 00. 

Følgende vil ikke bli publisert:

 • Opplysninger som er underlagt taushetsplikt.
 • Sensitive personopplysninger som er nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 8.
 • Fødselsnummer, personnummer eller nummer med tilsvarende funksjon.
 • Bilder av identifiserbare personer-
 • Kvittering for nabovarsel og arkitekttegninger, plantegninger og/eller fasadetegninger o.l.

Selv om disse dokumentene ikke publiseres på nett, kan du likevel be om innsyn. Dette gjør du ved å bruke innsynsskjemaet.  

Vi publiserer heller ikke postlister for fagområder der alle sakene omhandler enkeltpersoner, og alle dokumenter er taushetsbelagte.

 

Hvordan søke etter byggesaksdokumenter 

Nesodden kommune publiserer byggesaksdokumenter i fulltekst, slik at de kan leses på kommunens nettside. I dag ligger byggesaksdokumenter tilbake til 21. mars 2018 ute, og de er søkbare i 2 år. Byggesaksdokumentene finner du ved å benytte samme søk som for andre saker (Postliste, Sak eller Dokument).

Søketips:

 • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer.
 • Søk ved hjelp av gårds- og bruksnummer. Feltet for gårdsnummer må inneholde to sifre. Eksempel: 01. Feltet for bruksnummer må inneholde fire sifre. Eksempel: 0012.

Noen dokumenter vil ikke bli publisert på nett, blant annet tegninger. Se utfyllende liste lenger (sjekk) opp. Bruk innsynsskjema for å bestille dokumenter som ikke er publisert.

 

Søk etter byggesaker i BraArkiv

Kommunen har digitalisert sitt gamle byggesaksarkiv, med saker fram til og med 2006. Du er velkommen til å søke i denne databasen (BraArkiv) fra en publikums-PC i Tangenten - Nesodden kommunesenter i Kongleveien 2. 

Dersom det ikke er mulig for deg å komme til Tangenten, ta kontakt med Dokumentsenteret.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om postlister og innsyn ta kontakt med Dokumentsenteret på e-post eller telefon 66 96 44 00. 

 

 

Postlister
Søk etter saker
Søk etter dokumenter
Innsynsskjema
Søk i politiske vedtak
Miljørettet helsevern - postliste Frogn

Til postlisten i Frogn kommune (åpnes i nytt vindu)