Innsyn og postliste

Dame som ser på en pc med forstørrelsesglass. - Klikk for stort bilde Istockphoto Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Nesodden kommunes virksomhet og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter. Nesodden kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

 

Innsynsretten i kommunens dokumenter er forankret i offentlighetsloven - se også forskrift til offentlighetsloven.                                  

 

Postlistene er en oversikt over all post til og fra kommunen en spesifikk dag, og ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Vi legger ut postlistene med dato, tittel, avsender og mottaker. Fordi vi må kvalitetssikre postlisten før vi publiserer, vil det normalt gå tre virkedager fra dokumentene er mottatt/ferdigstilt til de er tilgjengelige på internett.

 

Til postlisten

Noen dokumenter inneholder opplysninger som kan være sensitive etter personopplysningsloven. Dokumenter som ikke er unntatt offenlighet kan bestilles, og blir tilsendt på e-post.

 

Av personvernhensyn, fraråder vi at du sender sensitiv informasjon som f.eks. helseopplysninger via e-post.

 

Bestille dokumenter

Du kan bestille dokumenter direkte under hvert enkelt dokument i postlisten (klikk "Bestill dokument").


Alternativt kan du bruke skjema for bestilling av innsyn/kopi fra kommunens dokumentarkiv.

 

I de tilfellene hvor du kjenner saksnummeret, er det fint om du oppgir dette i bestillingsskjemaet.

 

Byggesaksdokumenter tilgjengelige på nett

Fra 30. mars 2016 gjorde Nesodden kommune dokumenter som inngår i byggesaker tilgjengelige på nett. Dokumentene kan lastes ned direkte fra kommunens nettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er tekstdokumenter som publiseres på nett. Send inn  bestillingsskjema for tegninger.

 

Du kan søke etter din byggesak her. Vi anbefaler at du søker etter din sak slik:

  • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer.
  • Søk ved hjelp av gårdsnummer og bruksnummer. Feltet for gårdsnummer må inneholde to sifre. Eksempel: 01. Feltet for bruksnummer må inneholde fire sifre. Eksempel: 0012

 

 

Noen dokumenter vil ikke bli publisert på nettet. Dette fordi de inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, eller fordi de av andre grunner ikke aktivt skal eller bør publiseres på internett.

 

Følgende dokumenter vil ikke bli publisert på internett:

  • Dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov
  • Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger som er nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 8
  • Dokumenter som inneholder fødselsnummer, personnummer eller nummer med tilsvarende funksjon
  • Dokumenter som inneholder opplysninger om lønn
  • Dokumenter som arkitekttegninger, plantegninger og/eller fasadetegninger o.l.
  • Dokumenter som inneholder bilder av barn
  • Kvittering for nabovarsel
  • Vitnemål med karakterer og CV’ er

Selv om disse dokumentene ikke aktivt publiseres på nett, kan du likevel be om innsyn. Dette gjør du ved å søke opp saken du er ute etter, og klikke "Bestill dokument". Alternativt kan du bruke bestillingsskjema for dokumenter.  

 

Søk etter byggesaker i BraArkiv

Kommunen har digitalisert en del av sitt gamle byggesaksarkiv (saker fra perioden 1980-2006). Du er velkommen til å søke i denne databasen (BraArkiv) fra en publikums-PC i Tangenten, Kongleveien 2. 

 

Dersom det ikke er mulig for deg å komme til Tangenten for å gjøre søk i BraArkiv, kan Dokumentsenteret være behjelpelig med å hente frem ønsket dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta inntil 14 dager før du mottar dokumentene, men vi forsøker å utføre oppdraget så raskt som mulig.

Fant du det du lette etter?