Skjemaer i Nesodden kommune

digital post Foto: Istockphoto - Klikk for stort bilde Under finner du en oversikt over skjema Nesodden kommune har tilgjengelig. Kommunen har påbegynt arbeidet med å gjøre alle skjemaene elektroniske.

 

Skjemaer i pdf-format

trenger Acrobat Reader, som du eventuelt kan laste ned gratis fra adobe.no.
Disse må skrives ut og fylles ut manuelt og sendes per. post.

 

Elektroniske skjema 

fylles ut på skjerm og sendes direkte.

Elektroniske skjema bli sendt kryptert gjennom sikre linjer til vårt mottakssenter. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

 

Du kan logge deg på via ID- porten som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og som tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID. En elektronisk ID bekrefter at du er den du utgir deg for å være. 

 

Dersom du logger deg på med elektronisk ID eller din e-post kan du når som helst avbryte utfylling av skjemaet, og hente den opp igjen for videre utfylling senere. Opplysninger du har tastet inn vil ligge lagret på vår server og vil ikke være tilgjengelig for mottakere før du bestemmer deg for å sende inn søknaden.

 

Skjema og vedlegg som inneholder sensitive opplysninger fylles ut i vår elektroniske løsning, men lastes ned og sendes inn via posten.

 

Sensitive opplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold, medlemskap i fagforeninger (jf. personopplysningsloven §2 nr. 8).

 

 

Til alle skjemaene som brukes i Nesodden kommune.

Fant du det du lette etter?

Skjemaoversikt

Alkohol og servering Arbeid og rekruttering
Barn og oppvekst Barnehage
Bolig Borgerlig vielse
Brann- og feiervesen Bygg og eiendom
Helse, pleie og omsorg Innsyn- post
Kultur / idrett Kultur / idrett > Kulturisten
Næring og skatt Skole
Sosiale tjenester Vann og avløp
Vei

Logg inn


Veiledning