Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Alkohol og servering
Arbeid og rekruttering
Barn og oppvekst
Barnehage
Bolig
Borgerlig vielse
Brann- og feiervesen
Bygg og eiendom
Helse, pleie og omsorg
Innsyn- post
Kultur / idrett
Kultur / idrett > Kulturisten
Miljø
Næring og skatt
Skole
Sosiale tjenester
Vann og avløp