• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om Aktivitetskort

Skjemautfylling

Søknad om aktivitetskort

Informasjon om Aktivitetskort

Informasjon om Aktivitetskortet

Aktivitetskortet er en støtteordning for familier på Nesodden som trenger økonomisk bistand for at barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter.

Nesodden kommune tilbyr i 2022 gratis Aktivitetskort på inntil kr. 2000 pr. semester (vår og høst) til Nesoddens barn og unge under 18 år.

Aktivitetskortet er gyldig i inneværende år.

Målgruppen

Målguppen er den (eller de) som har foreldreansvar med en samlet inntekt på under 60% av medianinntekt. Denne inntektsgrensen er også gjeldende for foreldre som er enslige forsørgere. Det er den samlede inntekt i foregående år som danner grunnlag for beregningen.

Nevnte inntektsgrense er ikke avgjørende i behandlingen av søknader, da ordningens hovedformål er å nå ut til de som har behov for det.

Nesodden kommune oppfordrer derfor de som trenger det til å søke.

Søknad pr. barn

Det settes ikke begrensning for antall barn pr. familie, men det må sendes en søknad pr barn.

For å få Aktivitetskort må søknadskjema fylles ut. Legg ved siste skattemelding.

Vi anbefaler å sende inn søknad så snart som mulig for å få mest mulig utbytte av tilbudet.

Søknadene behandles fortløpende.

Nesodden kommune betaler ikke ut penger direkte til søkerne, men faktureres av organisasjonene/bedriften.


*Medianinntekt

Det mest brukte målet på hva som er vanlig inntekt i samfunnet du lever i, er den såkalte medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som er slik at den deler befolkningen i to like grupper: halve befolkningen tjener mindre enn medianen, halve tjener mer.

Medianinntekt (2021) er: kr. 549 960.

60% av medianinntekt utgjør kr. 329 976.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling


* Betyr at feltet må fylles ut - obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader