• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om kulturfond 2022

Informasjon

Fondet går til store kulturprosjekter og kulturelle satsninger, som vil bidra til å synliggjøre Nesodden som kulturkommune.

Det kan søkes tilskudd om følgende:

 • Kunst- og kulturtiltak: Tilskudd til prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til administrasjon eller drift av prosjektet.
 • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Tilskudd til utveksling av kunst og kultur mellom Nesodden og utlandet under forutsetning av at prosjektresultatet også skal vises på Nesodden.

Det stilles følgende krav:

 • tiltaket skal rette seg mot publikum i Nesodden kommune
 • tiltaket skal markedsføres lokalt
 • det synliggjøres at kommunen er økonomisk støttespiller i prosjektets informasjons- og reklamemateriell
 • rapport og regnskap skal sendes kommunen senest 6 uker etter at tiltaket/prosjektet er avsluttet
 • utviklingsprosjekter skal vises for publikum

 

Vedtekter/retningslinjer
Vedtekter Kulturfond

 

Søknadsfrist:
1. mai hvert år.
Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00 denne datoen. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert. 

Tilskuddene er beregnet på tiltak som gjennomføres i inneværende år. Det kan søkes før og etter at tiltaket er gjennomført.

Søknaden skal inneholde
a. prosjektbeskrivelse
b. fremdriftsplan
c. budsjett med finansieringsplan. Alle inntektskilder skal synliggjøres, og det skal opplyses hvem det ellers søkes tilskudd fra
d. informasjon om kunstnerisk ansvarlig og medvirkende (CV eller liknende)
e. orientering om samarbeidspartnere

 

Budsjett skal følge søknaden. Kommunen kan kreve at de som mottar støtte framlegger regnskap som viser hvordan stønadsmidlene er brukt. Slikt krav vil i så fall bli knyttet direkte til bevilgningsvedtaket.

Det gis ikke støtte til ordinær drift av lag og foreninger og særtiltak for enkeltpersoner.

 

Rapportering
Prosjektet skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.

Prosjektrapport og -regnskap skal sendes kommunen senest seks uker etter at tiltaket er avsluttet. En forlenget rapporteringsfrist kan innvilges dersom det foreligger særskilte begrunnelser for det.

Tilskuddet gis under forutsetning av at Nesodden kommune og kommunens revisor har full innsynsrett i regnskapet for det mottatte tilskuddet, samt de bilagene som underbygger bruken av tilskuddet.

 

Til nettsiden
Kulturfond til store kulturprosjekter og kulturelle satsninger.

Vedtekter/retningslinjer

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling


* Betyr at feltet må fylles ut - obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader