• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Skjenkebevilling - søknad

Innledning

Skjenkebevilling.

Alminnelig skjenkebevilling, er en bevilling som gis for inntil 4 år om gangen. 

Vi gjør oppmerksom på at all obligatorisk dokumentasjon må legges ved søknaden før saksbehandlingen kan starte.

Dokumentasjon som skal følge søknaden:

 • Firmaattest eller lignende
 • skatteattest
 • dokumentasjon på eie-/leieforhold
 • brukstillatelse for lokalet fra plan- og bygningsavdelingen og planskisse med mål.
 • bekreftelse på at styrer/daglig leder har bestått kunnskapsprøve i serveringsloven (etablererprøven)
 • bekreftelse på at styrer/ daglig leder og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven (skjenkeprøven)
 • bekreftelse på at styrer og stedfortreder har gjennomført kurs i «Ansvarlig vertskap» via Helsedirektoratets nettside
 • dokumentasjon på at de ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret og har lovlige arbeidskontrakter
 • redegjøre for stedets tilgjengelighet til hele lokalet inklusive toaletter for personer med nedsatt funksjonsevne. Ved manglende tilgjengelighet skal det på forespørsel fremlegges en plan for hvordan og når tilgjengelighet kan oppnås. Det skal i alle sammenhenger tilstrebes en universell utforming.

Serveringsbevilling.

For å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking av alkoholholdig drikk, må du ha serveringsbevilling fra kommunen. I utgangspunktet kreves det serveringsbevilling ved alle steder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke i næring og hvor forholdene ligger til rette for å spise på stedet.

Serveringsstedet må ha en styrer/daglig leder som skal ha det reelle ansvaret for den daglige driften. Denne personen må være myndig og ha bestått kunnskapsprøven i serveringsloven (etablererprøven). 

I tillegg må søker sende melding til Mattilsynet.

Mer informasjon om serveringsbevilling.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling


* Betyr at feltet må fylles ut - obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader