Skal du bygge noe som krever at du søker om tillatelse fra kommunen, må du varsle naboene dine først.

Søknadsskjema

Benytt Direktoratet for byggkvalitet sine digitale løsninger for å sende inn elektronisk byggesøknad.

 

I ByggSøk blir du ledet gjennom byggesøknaden og får veiledning underveis i utfyllingen. Dette hjelper deg til å få bedre kvalitet på søknaden din.

 

Alternativt kan du bruke papirblanketter.

Før du starter arbeidet med søknaden må du sjekke om du kan søke selv, eller om du må ha fagfolk/ansvarlig søker til å søke for deg.

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din, avhenger av hva reguleringsplanen tillater av utnyttelse, og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.

En rekke tiltak krever tillatelse fra kommunen etter havne- og farvannsloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. Noen tiltak krever også tillatelse fra Kystverket.