Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for byggesøknader er lovbestemt til 3-12 uker.

3 uker:

Ett-trinnssøknader som ikke er i strid med planer og lover, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader, og ett-trinnssøknader etter plan- og bygningslovens § 20-4.

 

Igangsettingssøknader, søknader om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har også 3 ukers behandlingsfrist.

 

12 uker:

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader og endringssøknader.

 

Saksbehandlingstiden regnes fra vi mottar en fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig dokumentasjon.

 

Forlenget saksbehandlingstid

Plan- og bygningsavdelingen har et stort etterslep av gamle byggesøknader, og derfor er saksbehandlingstiden dessverre lenger enn ønskelig.

 

Vi beklager ulempene dette medfører, og jobber for å få ned saksbehandlingstiden.

 

Hva gjør vi for å redusere saksbehandlingstiden?

  • Kommunen har ansatt flere byggesaksbehandlere.
  • Tidligere hadde saksbehandlerne ansvaret for å behandle søknader fra hvert sitt geografiske område i kommunen. Dette er nå opphevet, og alle saksbehandlerne behandler nå byggesøknader fra hele Nesodden. Dette bidrar til en mer enhetlig saksbehandling, og en riktigere prioritering av saker.
  • Kommunen jobber med innføringen av en ny programvare for behandling av byggesøknader. Programmet tas i bruk i løpet av første kvartal 2017, og vil på sikt gjøre saksbehandlingen mer effektiv.  

 

Komplette søknader gir mer effektiv saksbehandling

Plan- og bygningsavdelingen mottar mange mangelfulle søknader, og dette krever tid og ressurser å rette opp i. Alle søkere kan hjelpe oss på veien mot en mer effektiv saksbehandling ved å jobbe grundig med søknadsdokumentasjonen før dette sendes til oss. Slik unngår vi merarbeid med sakene, og kan isteden bruke tiden på å gjøre vedtak. 

 

Vi ber deg derfor om å gå igjennom denne lista for å sjekke om du har en komplett byggesøknad før du sender den inn til oss: Sjekkliste for byggesak (PDF, 31 kB).