Hva er en dispensasjon?

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel  og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindene.

 

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon.

 

Planene som gjelder for din eiendom finner du i PlanInnsyn (kommunens kartløsning for arealplaner). Planene er også tilgjengelige i kommunens planregister

 

En dispensasjon kan i utgangspunktet gjelde hvilken som helst lov og forskrift.  Regelverket som gjelder dispensasjoner finner du i kapittel 19 i plan- og bygningsloven

Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en omfattende politisk prosess, hvor naboer, interesseorganisasjoner og andre berørte har hatt mulighet til å påvirke.

 

En plan skal være forutsigbar slik at alle vet hva som gjelder i sitt område. Derfor skal kommunen kun unntaksvis gi dispensasjon.  

 

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir deg tillatelse til å fravike planen i det konkrete tilfellet søknaden din gjelder.

 

Permanent eller midlertidig dispensasjon

En dispensasjon kan være permanent eller midlertidig. Hvis dispensasjonen kun er gitt for en begrenset periode, må det utførte arbeidet fjernes eller endres når dispensasjonsperioden har gått ut.

 

Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Du kan få dispensasjon dersom:

  • Formålet med arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt
  • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon.

 

Hvordan søke om dispensasjon?

I søknaden må du fortelle hva du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes, og skal skrives på et eget ark. Du må varsle naboer og gjenboere før du sender en dispensasjonssøknad til kommunen.  

Søknaden om dispensasjon kan sendes i forkant eller sammen med byggesøknaden.

 

Til søknadsskjema for dispensasjon. (PDF, 108 kB)

 

 

Mer informasjon om dispensasjoner

Dispensasjonsveilederen (PDF, 3 MB)

Dispensasjonsveilederen er laget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Akershus fylkeskommune, og er ment å være en hjelp til saksbehandlere i dispensasjonssaker. Den er laget for å vise hvilke vurderinger kommunen må gjøre i behandlingen, og hvilken dokumentasjon som skal følge saken. Dette er informasjon som også vil være svært nyttig for deg som skal søke.

 

Dispensasjon - Informasjon til tiltakshaver og søker (PDF, 203 kB) (Norsk Kommunalteknisk Forening, 10.6.2015 )