Har du bygget noe som er unntatt søknadsplikt?

Husk at du må melde fra til kommunen når bygget er ferdig! 

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Dette fordi kommunen skal kunne føre tiltaket inn i Matrikkelen (nasjonalt register for eiendommer, adresser og bygninger) og oppdatere sine kart over området.

 

Det er også i din egen interesse å gjøre dette. Registreringen sikrer deg dokumentasjon for at det du har gjort er lovlig etter dagens regler. Eventuelle senere regel- eller planendringer kan ellers føre til at det trekkes i tvil om du har bygd lovlig.

 

 

Meld fra til kommunen når tiltaket er ferdigstilt

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (klikk på lenken for å åpne og fylle ut skjemaet).

 

Sammen med skjemaet må du legge ved et kart hvor bygningen eller tilbygget er tegnet inn.
Kartutsnitt kan du selv skrive ut fra Follokart eller fra kartverkets kartløsning www.norgeskart.no

 

Skjemaet og kartutsnitt skal sendes til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no