Gratis energisjekk av din bolig

Nå kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bolig, og se hvor du har mest å spare – både energi og penger.

Kommunen har fått laget en nettside i samarbeid med Energiportalen AS, hvor du kan se hva slags tiltak du kan gjøre i din bolig for å spare energi. Kommunen håper dette vil få flere til å gjøre faktiske energitiltak. Til sommeren vil vi også arrangere kampanjedager, hvor det er mulig å få en energirådgiver hjem for å se på mulige energiløsninger.

 

 

Energiportalen

 

 

 

Hva gjør jeg?

Besøk http://nesodden.energiportalen.no. Skriv inn adressen på boligen din og trykk «Finn bolig». Du får da opp et vindu hvor du blir bedt om å fylle inn informasjon om boligen din, for å få et så realistisk estimat for energibruken som mulig.

 

Du blir bedt om å krysse av for hvilke oppvarmingskilder du bruker i boligen, hvilken standard boligen har og om du har gjort noen oppgraderinger.

 

Fyll deretter inn informasjon som antall personer i husholdningen, hvor ofte og hvor lenge hver person dusjer og antall bad per uke. Du beskriver innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som er oppvarmet, hvilken type belysning du har, antall kjøleskap, frysebokser og krysser av for om du har vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel. Etter at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for din husstand. Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt.

 

Hvilke tiltak kan jeg gjøre?

Når du er ferdig med å fylle ut skjemaet, får du se flere mulige tiltak du kan gjøre. Dette kan være isolasjon av vegger, varmepumpe, nye vinduer eller lignende. Når du velger et tiltak, vil du få se hvor mye energi og penger du vil spare per år på å gjøre dette. 

 

Videre får du en oversikt over lokale aktører som kan bistå med arbeidet. Du kan også kikke på analyser av boligens energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak.

 

I tillegg kan du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som oppvarming eller belysning.

 

Jeg får ikke opp boligen min

Energiportalen støtter eneboliger og rekkehus. Per i dag gis det ikke analyse av fritidseiendommer (hytter) og næringseiendommer.