Ferdigattest og brukstillatelse

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Søknaden skal sendes til kommunen som har gitt byggetillatelsen.

Ferdigattest

Ferdigattest markerer avslutningen av byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det er dokumentert at det du har bygget er i samsvar med tillatelser og bestemmelser, og at nødvendig kontroll er utført.

Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest.

 

Midlertidig brukstillatelse

I noen tilfeller kan det være behov for midlertidig brukstillatelse.

 

Det kan for eksempel være hvis:

  • Eier selv skal sluttføre kjelleretasjen eller loftetasjen
  • Opparbeiding av utearealer må vente til våren
  • Det er gitt rammetillatelse til bygging av rekkehus, men boligene ferdigstilles på ulike tidspunkter.

 

En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.

 

I den midlertidige brukstillatelsen skal det komme tydelig frem hvilke arbeider som gjenstår, og det skal settes en frist for når bygget skal stå ferdig.

 

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen etter plan- og bygningsloven § 21-10 er at en søknad skal avsluttes/ferdigbehandles med ferdigattest. Det følger av forarbeidene til loven at brukstillatelse skal gis etter kommunens skjønn og utbygger har ikke krav på brukstillatelse.

 

Hvordan søker jeg?

Du finner søknadsskjema for ferdigattest og midlertidig brukstillatelse her (Direktoratet for byggkvalitet)

 

Søknaden leveres til oss per post, på e-post eller ved oppmøte:

  • Postadresse: Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
  • E-post: post@nesodden.kommune.no
  • Besøksadresse: Tangenten, Kongleveien 2, 1452 Nesoddtangen.

 

Les mer om ferdigattest og brukstillatelse

 

Har du bygget noe som er unntatt søknadsplikt?

Husk å melde i fra til kommunen når bygget er ferdig.