Digital konferanse om ungdomsskolestruktur og skolebygg 18. februar

 

Tid og sted

Konferansen arrangeres torsdag 18. februar kl. 18.00-21.30 på Zoom.

 

Delta på konferansen

Konferansen er åpen for alle interesserte. Foresatte med barn i barnehage/skole, elever og lærere oppfordres spesielt til å delta.

Du kan delta på konferansen på to ulike måter.

 1.  Se på konferansen på KommuneTV og Facebook. Sendingen kan sees direkte 18. februar eller i opptak i etterkant.
 2. Delta i Zoom Webinar på konferansedagen. Som deltaker i Zoom Webinar vil du ha mulighet til å stille spørsmål til innleggsholderne i "Q&A"-funksjonen i Zoom. Trykk her for å registrere deg som deltaker i Zoom Webinar. 

Program

 • Åpning av konferansen v/ Ronny Trogstad - kommunalsjef i Nesodden kommune
 • "Skolebygg, læring og pedagogikk" ved Bjørn Bolstad - seniorrådgiver, FIKS UIO
 • "Utemiljø med kvalitet" ved Anne-Karine Halvorsen Thoren - professor NMBU
 • Gjennomgang av ungdomsskolestruktur
 • Forutsetningene for skisseprosjektene

 

Send oss dine innspill

I etterkant av konferansen kan du sende inn skriftlige innspill til følgende e-post: skolekonferanse@nesodden.kommune.no. Merk i emnefeltet om innspillet handler om skolestruktur eller skolebygg. Frist for å gi innspill er mandag 15. mars. Alle innspillene blir behandlet og legges ved sakene som behandles politisk i april.

 

Fremdrift

 • Initiativet til konferansen ble tatt av kommunestyret høsten 2020
 • Konferanse torsdag 18. februar
 • Frist skriftlig innspill 15. mars
 • Saksfremlegg til politisk behandling publiseres på kommunens nettside 30. mars
 • Politisk behandling i skole- og oppvekstutvalget 6. april, formannskapet 14. april og kommunestyret 21. april