Se hvilke planer som gjelder for min eiendom

 Siden er under arbeid

Arealplaner er kommunens kartløsning for arealplaner (kommuneplan og reguleringsplaner). Her kan du se hvilke planer som gjelder for området du er interessert i, og du finner informasjon om planer som er under arbeid. I Arealplaner kan du også følge arbeidet med planene steg for steg, og du kan på en enkel måte komme med dine innspill til planarbeidet.   
 

 

Hvordan finner jeg min plan på siden 'arealplaner'? 

Det er flere måter du kan finne planene som gjelder i ditt område: 

  • Når du er på siden, kan du søke etter adresse eller gårds- og bruksnummer. 
  • Du kan søke på plannavn eller planident (plan-ID).
  • Du kan lete gjennom avansert filter der du kan huka av for å gjøre søket smalere.