Kommuneplanen

 

Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen, og beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.