Tilfluktsrom

Nesodden kommune har trappet opp beredskapsnivået som følge av krigen i Ukraina. Særlig vil vi i tiden fremover ha økt fokus på informasjons- og datasikkerhet. Det er viktig å presisere at det er fred i Norge og at trusselbildet med tanke på krig ikke er endret på grunn av krigen i Ukraina. Mange er likevel bekymret for situasjonen og for mulige konsekvenser for Norge og Nesodden.


Tilfluktsrom

Det er sivilforsvaret som beordrer evakuering til tilfluktsrom, det er ikke vanlig å benytte tilfluktsrom ved evakuering i fredstid. Nesodden kommune har tilfluktsrom følgende steder:

Tilfluktsrom
Tilfluktsrom: Adresse:
Myklerud skole Myklerudveien, Fagerstrand
Nesoddhallen Kjartan Veldes vei, Berger
Alværn ungdomsskole Bleksliveien, Bjørnemyr
Brannstasjon/verksted Vardenbakken, Varden
Berger skole, gymsal Kjartan Veldes vei, Berger
Fjellstrand Grendehus Fjellveien 15, Fjellstrand
Nesoddtunet Håkonskastet 25, Bjørnemyr