Informasjon til flyktninger

Invitasjon til Ukrainere på Nesodden og deres nære

Nesodden kommune inviterer ukrainere på Nesodden og deres nære til et møte med kommunen.

Tid:       Tirsdag 5. april kl. 18.00 – 19.30.
Sted:    Elevkantina i Tangenten

 

Kommunen ønsker på denne måten å samle Ukrainere som oppholder seg i kommunen, både for å kunne gi informasjon og for at man skal kunne knytte kontakter. Kommunens ansatte, - fra Flyktningtjenesten, NAV, skole og helsetjenesten -, vil gi kortfattet informasjon, og det blir mulighet for å stille spørsmål.  Frivillighetssentralen vil informere om ‘Ukraina-venn’ og muligheter innenfor frivillig arbeid. Vi ønsker å lytte og få dialog rundt ønsker og behov. Kommunen må bruke godkjente tolker.  På grunn av mangel på Ukrainske tolker vil møtet bli tolket til russisk.

 

Mottak av flykninger på Nesodden

Nesodden kommune har nedsatt en tverrfaglig gruppe som koordinerer arbeidet med mottak av flyktninger fra Ukraina. Det ankommer flyktninger på flere måter. De som først kommer til ankomstsenteret på Råde, vil bli bosatt i landets kommuner etter anmodning fra IMDI. De som har ankommet Nesodden direkte og bor hos privatpersoner må selv registrere seg for å få status som flyktning med de rettighetene det innebærer. Se skjemaene nedenfor vedrørende kollektiv beskyttelse og registrering hos politiet.


Det er viktig at kommunen får vite om Ukrainske flyktninger som oppholder seg på Nesodden og som har søkt om, eller vil søke om kollektiv beskyttelse.


Kontakt oss

For spørsmål eller mer informasjon ta kontakt med virksomhetsleder Ingunn Frantzen
Mobil: 400 38 098
E-post: Ingunn.Frantzen@Nesodden.Kommune.No

 

På UDI sine nettsider finner du mer informasjon om beskyttelse og opphold i Norge.
 

Informasjon om krisen i Ukraina - UDI

Informasjonsskriv fra UDI:

Informasjon om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge (PDF, 88 kB)

Колективний захист українців у Норвегії (PDF, 87 kB)

Коллективная защита украинцев в Норвегии (PDF, 112 kB)

 

Informasjon til søkere som skal registrere seg hos politiet (PDF, 95 kB)

Інформація для прохачів захисту, які реєструються у поліції (PDF, 133 kB)

Информация для просителей убежища, регистрирующихся в полиции (PDF, 135 kB)