Har du bolig til flyktninger?

Det vil kunne bli behov for å bosette flyktninger fra Ukraina både privat og gjennom mottak. Har du ledig husrom vil Nesodden kommune gjerne ha beskjed om det. 

Hva slags rom og boliger kan brukes?

Rom som allerede er godkjent til beboelse kan både leies ut og lånes ut. Også rom i egen bolig. Du trenger ikke noen ny tillatelse for å låne/leie disse ut, verken til flyktninger eller til andre. Du som huseier må sørge for at det er trygt å bo der, og at standarden er forsvarlig. Det skal være mulig å rømme fra minst to plasser (f.eks. dør og vindu) og det må minimum være en røykvarsler pr. etasje.  

For arealer som ikke er godkjent til beboelse, men er tilknyttet egen boenhet (kjeller og/eller loft) finnes det forenklede tekniske regler for å få dette godkjent som en utvidet del av din bolig, dersom boligen er bygget før 2011. 

  • Rommene må ha minimum 2 meter takhøyde 
  • Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu.
  • Rommet må være isolert slik at det kan opprettholde normal innetemperatur, og det må være mulighet for lufting 
  • Brannsikkerhet må være ivaretatt og byggverket må være sterkt nok til den nye bruken. 
  • Du kan ikke ha fukt som fører til råte, mugg, sopp eller lignende 

Direktoratet for byggkvalitet har en god veiviser til temaet.


Har du plass til flyktninger fra Ukraina?