Viktige telefonnumre

Nesodden kommune kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Vaksinetelefonen: 940 01 021

Har du spørsmål om vaksine? Ring Vaksinetelefon tirsdager og torsdager kl. 9-15. 

 

Barnevernet: 476 95 693 

Har du bekymring for ett barn eller trenger noen å snakke med? Ta kontakt med barneverntjenesten i Nesodden kommune.


Er du ungdom og trenger noen å snakke med?

En oversikt over telefonnumre og chat-tjenester fra ungdom til voksne, eller fra ungdom til andre ungdommer.


 

Andre viktige telefonnumre:

 

Den nasjonale informasjonstelefonen for korona-viruset: 815 55 015

Kan svare på norsk, engelsk, arabisk, polsk, somali og urdu.

 

Barnevernvakten i Follo: 917 19 615

Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 15.00-08.00. Døgnåpent i helger og på helligdager.


Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alle barn kan ringe alarmtelefonen hvis de har det vondt, skummelt eller trenger hjelp. Her får du snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg.

 

Oversikt over andre kvelds- og døgnåpne hjelpetelefoner (PDF, 393 kB)