Vaksinasjon med fjerde og femte dose

Her er informasjon som gjelder personer som anbefales fjerde og femte dose.

Dose 4 er anbefalt for alle som:

 

Friske personer mellom 18 og 64 år kan også få dose 4, oppfriskningsdose (Pfizer eller Moderna).

  • Det skal gå minst 4 måneder mellom dose 3 og dose 4
  • Hvis du har gjennomgått koronasykdom må du vente minst 3 uker før du kan få dose 4. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar følger eget vaksineringsforløp.

 

Dose 5 er anbefalt til aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere. 

  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har en eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

 

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.  På denne nettsiden Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI kan du lese om effekt og bivirkninger, slik at du selv kan ta et informert valg.

 

Her kan du bestille time digitalt

 

Hvis du opplever at det ikke er ledige timer på nettbestillingen - forsøk igjen senere. Det legges ut nye timer fortløpende. Trenger du hjelp til å bestille time til koronavaksine, ring vaksinetelefonen 940 01 021.