Vaksinasjon av barn og unge

For koronavaksinasjon av barn og ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Her finner du samtykkeskjema. For barn som skal vaksineres med to eller tre doser, må det innhentes samtykke for hver av dosene. 

 

Bestille time til barn og ungdom

Vennligst bestill time digitalt eller ta kontakt med vaksinasjonssenteret på telefon 940 01 021. Telefonen er betjent torsdager og fredager kl. 09.00-15.00.

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon redusere denne risikoen og vil være aktuelt for blant annet barn med alvorlig grunnsykdom. Det er koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som brukes til de under 30 år. Barn i alderen 6 måneder-4 år og 5–11 år får egne barnedoser av denne.

 

Anbefalinger og tilbud om koronavaksine til barn og unge
Aldersgruppe Barn/ungdom med alvorlig grunnsykdom Friske barn
16-17 år* (30 ug/dose) Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose. Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom ungdommen selv ønsker det
12-15 år (30 ug/dose) Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose. Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det
5-11 år (10 ug/dose) Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Oppfriskningsdose kan vurderes med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose. Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det
6 mnd - 4 år (3ug dose) Kan grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Ikke tilbud om vaksinasjon

 

* Årskullene 2004-2005 som inngikk i denne gruppen høsten 2021 ble anbefalt grunnvaksinering. Dette rådet videreføres ikke til nye kull i samme aldersgruppe gitt pandemiens utvikling.

 

Barn og unge med alvorlig svekket immunforsvar anbefales 3 doser som grunnvaksinasjon. Minimumsintervallet mellom 2. og 3. dose er 28 dager.

 

Grunnsykdommer hos barn og unge som gjør at koronavaksine er særlig aktuelt:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).   
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)  
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år    
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift   
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon    
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon    
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn») 
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege. 

 

Foreldrene kan bestille time for ungdommen digitalt eller på vaksinetelefonen 940 01 021.