Vaksinasjon av barn og unge

For koronavaksinasjon av barn og ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Her finner du samtykkeskjema. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene. 

 

Bestille time til barn og ungdom

Vennligst bestill time digitalt eller ta kontakt med vaksinasjonssenteret på telefon 940 01 021. Telefonen er betjent hverdager kl. 09.00-15.00.

Barn 5-11 år

Barn i aldergruppen 5-11 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser hvis de selv og foresatte ønsker det. Vaksinering er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon


For de som velger vaksine, vurderer Folkehelseinstituttet at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. Det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker for de som ønsker det. Barn med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere.

 

Hvilken vaksine får aldersgruppen 5-11 år?

Det er utviklet en egen barneformulering av vaksinen Comirnaty som skal brukes i aldersgruppen 5-11 år (Comirnaty 10 µg/dose). 

Dersom et barn på 11 år fyller 12 år i vaksinasjonsløpet, skal første dose gis med vaksinen som brukes til barn 5-11 år (Comirnaty 10 µg/dose) og andre dose gis med vaksinen som brukes fra 12 år og oppover (Comirnaty 30 µg/dose).


Ungdom 12-15 år

Ungdom i aldersgruppen 12-15 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser hvis foresatte og barnet selv ønsker det. Ungdom kan få dose to 8-12 uker etter dose 1.
 

Dose 2 kan ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine), de som har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen.

 

Oppsummering av gjeldende vaksineanbefaling i ulike grupper finner du her: tabell-oppsummering-av-vaksineanbefalinger-14.1.2022v2.pdf (fhi.no)