Vaksinasjon av barn og unge

For koronavaksinasjon av barn og ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Her finner du samtykkeskjema. For barn som skal vaksineres med to doser må det innhentes samtykke for hver av dosene. 

 

Bestille time til barn og ungdom

Vennligst bestill time digitalt eller ta kontakt med vaksinasjonssenteret på telefon 940 01 021. Telefonen er betjent hverdager kl. 09.00-15.00.

Barn 5-11 år

Barn i aldergruppen 5-11 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser hvis de selv og foresatte ønsker det. Vaksinering er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon


For de som velger vaksine, vurderer Folkehelseinstituttet at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. Det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker for de som ønsker det. Barn med alvorlig grunnsykdom bør la seg vaksinere.

 

Hvilken vaksine får aldersgruppen 5-11 år?

Det er utviklet en egen barneformulering av vaksinen Comirnaty som skal brukes i aldersgruppen 5-11 år (Comirnaty 10 µg/dose). 

Dersom et barn på 11 år fyller 12 år i vaksinasjonsløpet, skal første dose gis med vaksinen som brukes til barn 5-11 år (Comirnaty 10 µg/dose) og andre dose gis med vaksinen som brukes fra 12 år og oppover (Comirnaty 30 µg/dose).


Ungdom 12-15 år

Ungdom i aldersgruppen 12-15 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser hvis foresatte og barnet selv ønsker det. Ungdom kan få dose to 8-12 uker etter dose 1.
 

Dose 2 kan ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine), de som har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen.

 

Oppsummering av gjeldende vaksineanbefaling i ulike grupper finner du her: tabell-oppsummering-av-vaksineanbefalinger-14.1.2022v2.pdf (fhi.no)

 

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose. Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Foreldrene kan bestille time for ungdommen digitalt eller på vaksinetelefonen 940 01 021.

Vaksinetelefonen er betjent tirsdager og torsdager mellom kl. 09.00-15.00 

Øvrige dager og helligdager er telefonen stengt.