Informasjon til vaksinerte

Hva er forskjellen på en "oppfriskningsdose" og "3. dose"

En "oppfriskningsdose" (boosterdose) er en tredje vaksinedose som gis til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. Både Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna) er godkjent av EMA til bruk som oppfriskningsdose.  Oppfriskningsdosen skal tidligst gis 4,5 måneder (20 uker) etter dose 2.


En "3. dose" er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Comirnaty og Spikevax er godkjent av EMA til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar, og begge vaksinene kan benyttes som 3. dose til de gruppene hvor dette er anbefalt.

For deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 - FHI

Hvem blir regnet som fullvaksinert og delvaksinert, og hva mener vi med risikogruppe?

De som blir regnet som «grunnvaksinert» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 

 

De som har fullført grunnvaksinasjon blir regnet som "fullvaksinerte", dette er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose.
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du, er ute av isolasjon.
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

 

De som regnes som "oppfriskningsvaksinerte" er:

 • De som har mottatt ekstra dose(r) etter fullført grunnvaksinasjon

 

De som blir regnet som «delvaksinerte» er:

 • De som har fått første vaksinedose (i et flerdoseregime) for minst 3 uker siden.

 

De som er omfattet av begrepet «risikogruppe» er:

 • Personer 65 år eller eldre
 • Personer fra 18 år med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).


Du kan lese mer her: Risikogrupper og deres pårørende - FHI