Informasjon til deg som skal få vaksine

  • Møt presis til avtalt tid, slik at vi unngår for mange mennesker i lokalet samtidig.
  • Ta med legitimasjon med bilde
  • Ta på munnbind før du går inn i lokalet
  • Ta på klær hvor du enkelt kan kle av overarmen, hvor vaksinen skal settes
  • Ha med utfylt Egenerklæringsskjema for koronavaksinering - FHI
  • Hvis du synes det er vanskelig å svare på alle spørsmål i skjemaet, kan vi hjelpe deg med resten når du kommer på vaksinasjonsdagen.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon hvis du:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
  • venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager
  • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom (SARS-CoV-2)

Gi beskjed til vaksinestasjonen så fort som mulig så de kan finne en ny time til deg. Telefon 940 01 021

 

Hvilken vaksine får jeg?

Nesodden kommune vaksinerer med vaksine Spikevax fra Moderna og med Commirnaty fra Biontech-Pfizer. Vi oppfordrer alle til å ta andre dose med den mRNA-vaksinen som er tilgjengelig. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. De som skal ta oppfriskningsdose kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna).


Et mindre antall doser med Nuvaxovid vil fra uke 10 bli tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ønsker å benytte en annen vaksine enn en mRNA-vaksine. Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. For personer som av ulike årsaker ikke har ønsket å benytte seg av de vaksinene som til nå har vært tilgjengelige i koronavaksinasjonsprogrammet, kan Nuvaxovid være et alternativ. Personer som har startet, men ikke fullført vaksinasjonen med mRNA-vaksine fordi de har opplevd ubehagelige men forbigående ikke-alvorlige bivirkninger, og som på grunn av dette eller andre årsaker selv har valgt å avstå fra videre vaksinering, kan vurdere videre vaksinasjon med Nuvaxovid.
 

Vaksinering hvis du har hatt covid-19

Personer med gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge:

Personer som har gjennomgått covid-19 før første vaksinedose regnes som grunnvaksinerte etter én vaksinedose dersom intervallet mellom positiv test og vaksinasjon er 3 uker eller mer. Hvis intervallet er mindre enn 3 uker vil vaksinedosen fortsatt være tellende. Personen vil da regnes som grunnvaksinert etter den andre dosen forutsatt at intervallet mellom vaksinedosene er i overensstemmelse med absolutt minimumsintervall. Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med to vaksinedoser eller gjennomgått sykdom og én vaksinedose.

 

Personer uten gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge:

Dersom man har gjennomgått sykdom i utlandet, eller har mistanke om gjennomgått sykdom enten i Norge eller utlandet, kan man i etterkant ta antistoffserologi utført ved mikrobiologisk laboratorium. Antistofftesten må tas senest samme dag som første vaksinedose settes, for å gi gyldig koronasertifikat basert på kombinasjonen av infeksjon og 1 dose vaksine. Dette, sammen med dokumentasjon på å ha fått én vaksinedose, er tilstrekkelig for at du kan regnes som grunnvaksinert.

Mer om dette kan du lese her: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

 

Oppfriskningsdose etter gjennomgått covid-19:

Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med to vaksinedoser eller gjennomgått sykdom og én vaksinedose.


I Norge regner vi både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som likestilte «immunologiske hendelser», så sant det har gått minst 3 uker mellom hver av dem. Det betyr at gjennomgått infeksjon tilsvarer én vaksinedose. Intervallet mellom dose 2 (eventuelt gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.


Folkehelseinstituttet anser at påvist covid-19 hos grunnvaksinerte (under 65 år) mer enn 3 uker etter dose 2, medisinsk sett kan erstatte behovet for oppfriskningsdose. Det er likevel åpnet for at enkelte som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2 kan få det.