Informasjon til deg som skal få vaksine

  • Møt presis til avtalt tid, slik at vi unngår for mange mennesker i lokalet samtidig.
  • Ta med legitimasjon med bilde
  • Ta på klær hvor du enkelt kan kle av overarmen, hvor vaksinen skal settes
  • Ha med utfylt Egenerklæringsskjema for koronavaksinering - FHI (kun ved 1. dose)
  • Hvis du synes det er vanskelig å svare på alle spørsmål i skjemaet, kan vi hjelpe deg med resten når du kommer på vaksinasjonsdagen.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon hvis du:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager

Gi beskjed til vaksinestasjonen så fort som mulig så de kan finne en ny time til deg. Telefon 940 01 021

 

Hvilken vaksine får jeg?

Du kan selv bestemme hvilken vaksine du ønsker å ta av de vaksinene vi har tilgjengelig. Oppfriskningsdose (dose 4)  kan tas tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. Les mer om de ulike vaksinetypene på FHIs nettsider.