Hvem kan få vaksine?

Alle innbyggere fra 5 år og oppover kan få time til vaksinering, se egen info om vaksine til barn og unge. Tilreisende kan også benytte seg av drop-in-tilbudet, men de har ikke tilgang til å bestille digitalt. 

Folkeregistrert i Nesodden kommune?

Du som er folkeregistrert i Nesodden kommune vil bli kontaktet av kommunen, dersom de ikke selv har tatt kontakt med oss. Hvis du ikke er folkeregistrert på Nesodden selv kontakte vaksinestasjonen på telefon, eller benytte deg av drop-in i åpningstiden.

 

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering

Regjeringen har gitt følgende prioritering for vaksinering, med de øverste prioriterte først:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år
10. Alder 18-24 år og 40-44 år
11. Alder 25-39 år
12. Alder 16-17 år

 

I tillegg kan barn og unge 5 til 15 år ta koronavaksine hvis de selv og foresatte ønsker.