Butikker, servering og skjenking

 

Dette gjelder fra 12. februar

 

Serveringssteder og andre virksomheter

  • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter oppheves.
  • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.
  • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
  • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges