Arbeid og næringsliv

Kontorplasser - Klikk for stort bilde

 Dette gjelder fra 12. februar 2022

Generelle tiltak som gjelder arbeidslivet

 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere behovet for å begrense smitten og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig at man på arbeidsplasser legger arbeidsforholdene til rette for risikogrupper.

 

Serveringssteder og andre virksomheter

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften til serveringssteder og andre virksomheter ble opphevet 12. februar.
 • Ingen begrensninger knyttet til hvilke aktiviteter som kan gjennomføres eller avstand.
 • Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for alle virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Kontakt oss:

 • Kultur, næring og idrett 66 96 43 10.
 • Næringsrådgiver Odd Fylling i Nesodden kommune – kan veilede og gi råd om muligheter på Nesodden.
 • Nesodden næringsråd – oppdaterer med informasjon om korona-pandemien fra kommunale og statlige myndigheter som Viken fylkeskommune, NAV, NHO, Arbeidstilsynet med mer.
 • Follo næringsråd – infotavle om kommunale og nasjonale støtteordninger for korona med mer
 • Nesodden kulturråd – forening for profesjonelle og frivillige innen kunst- og kulturlivet.
 • Nesodden kunstnere – forening for profesjonelle kunstnere som til hører en organisasjon i Kunstnernettverket.
 • StartUp Viken – sparringspartnere for de som vil skape noe. Gratis veiledning og kurs.