Informasjon om korona i Nesodden kommune

Regjeringen fjernet 12. februar 2022 smitteverntiltakene i Norge.

12. februar 2022 ble Norge gjenåpnet, og vi gikk tilbake til en normal hverdag. Covid-19 behandles nå på samme måte som andre luftveisinfeksjoner. Det betyr at man skal holde seg hjemme når man er syk, men det er ikke nødvendig å teste seg.

 

Kommunen utleverer selvtester til de som ønsker å teste seg. Kommunens testsenter er stengt. Ta kontakt med fastlegen ved behov for helsehjelp.

 

Pandemien er ikke over, og mange smittes fortsatt. Vi må bruke sunn fornuft og vise hensyn, spesielt i forhold til personer i risikogruppen.

 

Vaksinasjon er fortsatt det viktigste tiltaket, og koronavaksinering foregår nå på helsestasjonen i Tangenten.

 

Nasjonale myndigheter og kommunen følger situasjonen nøye og har beredskap for å iverksette tiltak på kort varsel hvis det skulle bli nødvendig.