Beredskap i Nesodden kommune

Varsling og informasjon

Informasjon til befolkningen er en viktig og prioritert oppgave under en krise. I en krisesituasjon vil du finne oppdatert informasjon på vår nettside. I enkelte situasjoner benyttes befolkningsvarling på sms.

 

Oppmøtested ved bortfall av elektronisk kommunikasjon

Oppmøtested for innbyggere i Nesodden kommune er kommunesenter Tangenten, i  Kongleveien 2.

Ved et langvarig strømbrudd og bortfall av elektroniske kommunikasjonskanaler, som telefon og internett, er det viktig at du som innbygger vet hvor du kan henvende deg for å få informasjon fra kommunen, og melde fra om du trenger hjelp.

 

På Tangenten kan innbyggere få informasjon og melde behov for assistanse fra nødetater. Der vil du møte representanter fra kommunen, som kan varsle nødetatene om din situasjon.

 

Står det om liv og helse kan du forsøke å dra rett til en legevakt eller til et av sykehusenes akuttmottak.

 

Be om hjelp om du trenger det

Trenger du hjelp er det viktig at du ber om det. Tenk gjennom om du har noen i din omgangskrets du kan be om hjelp.

 

Kriseledelse

Kommunens kriseledelse blir etablert i tråd med kommunens beredskapsplan når det oppstår uønskede alvorlige hendelser som krever en bred håndtering fra kommunens side. Det er kommunedirektør eller ordfører som beslutter å iverksette kriseledelse.

 

Kommunens kriseledelse består av:

  • Kommunedirektør
  • Ordfører
  • Kommunalsjef helse- og sosial
  • Kommunalsjef for Helse, omsorg og sosial
  • Kommunalsjef for Skole, barnehage og oppvekst
  • Kommunalsjef for Samfunnsutvikling og kultur
  • Kommunalsjef for Digitalisering, utvikling og administrasjon
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • Beredskapsleder
  • Kommuneoverlege

 

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan beskriver kommunens organisering av beredskap og krisehåndtering og fordeling av roller og ansvar i kriseledelsen og lederlinjen. Virksomhetenes beredskapsplaner skal være i tråd med prinsipper i denne planen. Les overordnet beredskapsplan her (PDF, 308 kB).