Beredskap i Nesodden kommune

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan beskriver kommunens organisering av beredskap og krisehåndtering og fordeling av roller og ansvar i kriseledelsen og lederlinjen. Virksomhetenes beredskapsplaner skal være i tråd med prinsipper i denne planen. Les overordnet beredskapsplan her (PDF, 308 kB).

 

Varsling og informasjon

Informasjon til befolkningen er en viktig og prioritert oppgave under en krise. I en krisesituasjon vil du finne oppdatert informasjon på vår nettside. I enkelte situasjoner benyttes befolkningsvarling på sms.

 

Kriseledelse

Kommunens kriseledelse blir etablert i tråd med kommunens beredskapsplan når det oppstår uønskede alvorlige hendelser som krever en bred håndtering fra kommunens side. Det er kommunedirektør eller ordfører som beslutter å iverksette kriseledelse.

 

Kommunens kriseledelse består av:

  • Kommunedirektør
  • Ordfører
  • Kommunalsjefer
  • Kommunikasjonssjef
  • Beredskapsleder
  • Kommuneoverlege