Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. På nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du informasjon om hvordan du kan beskytte deg ved en eventuell atomulykke.

 

Jodtabletter i Nesodden kommune

Råd om å ta jodtabletter vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. Jodtabletter kan du kjøpe reseptfritt på apotek. Jodtabletter vil bare være nødvendig for barn under 18 år, voksne 18–40 år, gravide og ammende. Kommunen har et lager av jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Øvrige innbyggere i målgruppen anbefales å skaffe tabletter selv.