Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. På nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du informasjon om hvordan du kan beskytte deg ved en eventuell atomulykke.

 

Jodtabletter i Nesodden kommune

Råd om å ta jodtabletter vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. Jodtabletter kan du kjøpe reseptfritt på apotek. Jodtabletter vil bare være nødvendig for barn under 18 år, voksne 18–40 år, gravide og ammende. Kommunen har et lager av jodtabletter til barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Øvrige innbyggere i målgruppen anbefales å skaffe tabletter selv.

 

For barn, unge, til og med 18 år, og gravide og ammende som ikke har tilgang på jodtabletter , har kommunen nødlager tilgjengelig ved en krisesituasjon. Det vil først og fremst være aktuelt hvis anbefaling om inntak av jod skjer i barnehagens og skolens åpningstid. Foresatte bør ha gitt samtykke til at barnet kan innta jodtabletter på forhånd.


Barn og unge under 18 år: jodtabletter vil være tilgjengelig i den skolen eller barnehagen barnet er tilknyttet

 

Gravide, ammende og barn som ikke er tilknyttet barnehage eller skole: jodtabletter vil være tilgjengelig i den helsestasjonen man tilhører