Hva koster det å søke?

Priser for alle plan, bygg- og deletjenester finner du i gebyrregulativet.

Gjeldende gebyrregulativ for 2022:

Priser og gebyrsatser 2022

 

Eldre gebyrregulativ:

Priser og gebyrsatser 2021

Gebyrregulativet for 2018 (PDF, 546 kB)

Gebyrregulativet for 2017 (PDF, 492 kB)

Gebyrregulativet for 2016 (PDF, 828 kB)

Til kommunens sjekkliste for komplett byggesøknad (PDF, 31 kB)

Byggesaksforskriften (SAK10) om krav til søknad og dokumentasjon