Priser og avgifter

 

Forslag til nytt gebyrreglement for 2019

 

 
 

Priser og avgifter 2018

Priser og avgifter

Eiendomskatt

Eiendomsskatt på verk og bruk samt næringseiendom

Nesodden kommune har siden 2004 hatt eiendomsskatt på verker og bruk, og fra og med 2014 ble det innført eiendomsskatt på næringseiendom. Det betyr at alle som eier verker, bruk eller næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen.

 

Skattesatsen i 2018 er 6 promille av skattetaksten på eiendommen.


Mer informasjon

Gebyrregulativ plan-, bygg- og delesaker

Hva koster det å søke?

Priser for alle plan, bygg- og deletjenester finner du i gebyrregulativet.
 

Gebyrregulativet for 2018 (PDF, 546 kB)

 - vedtatt av kommunestyret 28. februar med gyldighet fra 1. mars 2018.

Gebyrregulativet for 2017 (PDF, 492 kB)

Gebyrregulativet for 2016 (PDF, 828 kB)

Til kommunens sjekkliste for komplett byggesøknad (PDF, 31 kB)

Byggesaksforskriften (SAK10) om krav til søknad og dokumentasjon

Kommunale avgifter for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing
Oversikt over Nesodden kommunes priser og avgifter
Priser for helse- og omsorgstjenester

Hjemmetjenester/betalingstjenester

Praktisk bistand (hjemmehjelp) og trygghetsalarm 

 

Sykehjem

Dagopphold, korttids- og langtidsopphold og fotpleie

 

Hjemmesykepleie

Det tas ikke betaling for brukere som kun mottar hjemmesykepleie

For tjenestemottakere med inntekter i størrelsen 1-2 G:

Betaling for en eller flere av de hjemmebaserte tjenestene (praktisk bistand/ hjemmehjelp- inkludert tøyvask og vaktmestertjenester, trygghetsalarm, skal ikke overskride 205 kr. jfr. Kapittel 2 i Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon § 10 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

Tjenestemottakere med inntil 1G har betalingsfritak for samtlige tjenester.

Grunnbeløpet i folketrygden

 

Lov og forskrifter:

Forskrift for egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon§ 3-7. 

Utleie av skolelokaler

Spesialrom m/utstyr etter avtale med rektor.

Bruk av skolelokalene til aktiviteter for barn og ungdom til og med 18 år og hvor det deltar minst 8 i ovennevnte aldersgruppe, stilles gratis til disposisjon på vanlige hverdager.
Ved blandede partier skal det bare innvilges gratis leie hvor hovedvekten er lagt på aktivisering av barn og ungdom til og med 18 år.

Dersom det gis anledning til sporadisk leie utenom de faste utleietidene, dekkes utleiestedets ekstra kostnader av leietaker, selv om leietaker i vanlig leiesammenheng er fritatt for leie.

 

OBS lørdager/søndager/helligdager er det 50% tillegg i alle priser. Unntaket er aktiviteter for barn/unge i gymsaler på lørdager som er gratis.

Utleie av skolelokaler
Hverdager Barnegruppe Kommersiell utleie Voksne
Klasserom 40 kr 100 kr 50 kr
Grupperom/lesesal 80 kr 200 kr 100 kr

 

Utleie av haller - priser

Utleie haller, gymsaler og svømmehaller

Kulturavdelingen ønsker å tilby lokaler til kultur/idrettslivet på Nesodden.
Fast leie (to skoleår): Søknadsfrist 15. februar, hvert annet år.

Mer informasjon

 
Fant du det du lette etter?