Ordførerens side

 

Cathrine Kjenner Forsland (AP) har vært ordfører i Nesodden  kommune i siden 3. november 2021. Eivind Hoff-Elimari (MDG) er varaordfører. Ordfører og varaordfører har kontor i Tangenten, Nesodden kommunesenter.

 


Ta gjerne kontakt!

- Nesodden kommune skal være et levende lokaldemokrati, hvor de folkevalgte og innbyggerne har tett kontakt. Vi folkevalgte trenger innspill og tilbakemeldinger fra innbyggerne. Fortell oss om problemer, mangler, løsninger og ideer. Vi former lokalsamfunnet på Nesodden i fellesskap!

Kontakt oss

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland
Varaordfører Eivind Hoff-Elimari

Telefon: 470 26 386
E-post: cathrine.kjenner.forsland@Nesodden.Kommune.No