Ordførerens side

Cathrine Kjenner Forsland

Cathrine Kjenner Forsland (AP) ble valgt som ordfører i Nesodden  kommune i kommunestyremøtet 3. november 2021. Hun etterfulgte Truls Wickholm (AP) som ba om fritak fra ordførervervet etter å ha blitt statssekretær etter stortingsvalget 2021. Eivind Hoff-Elimari (MDG) fortsetter som varaordfører. Ordføreren har kontor i Tangenten, Nesodden kommunesenter.


Ta gjerne kontakt!

- Nesodden kommune skal være et levende lokaldemokrati, hvor de folkevalgte og innbyggerne har tett kontakt. Vi folkevalgte trenger innspill og tilbakemeldinger fra innbyggerne. Fortell oss om problemer, mangler, løsninger og ideer. Vi former lokalsamfunnet på Nesodden i fellesskap!
 

Kontakt ordfører:
Telefon: 470 26 386
E-post: cathrine.kjenner.forsland@Nesodden.Kommune.No