Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Nesodden kommune og fatter vedtak på vegne av kommunen. Nesoddens kommunestyre består av 31 representanter fra ni ulike partier og ledes av ordfører.

Alle politiske møter er som hovedregel åpne for publikum. Innbyggerspørsmål til kommunestyret kan sendes på e-post til ordfører, innen kl. 10.00 to dager før møtet: cathrine.kjenner.forsland@nesodden.kommune.no 


Ordfører og varaordfører 

Cathrine Kjenner Forsland (AP) ble valgt til ordfører av kommunestyret den 3. november 2021. Hun etterfulgte Truls Wickholm (AP) som ba om fritak fra ordførervervet etter å ha blitt statssekretær etter stortingsvalget 2021. Varaordfører er Eivind Hoff-Elimari (MDG).

 

Cathrine Kjenner Forsland (AP)

      

 

Varaordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG)

     

Møteplan og saksdokumenter Kommune-TV
Kommunestyrets reglement 

Medlemmer i kommunestyret i perioden 2019-2023

Arbeiderpartiet har seks representanter:
 Cathrine Kjenner Forsland (ordfører), Jørgen Lorentzen (gruppeleder), Roger Sollied Johansen, Ingrid B. HamnesBerit Rønning og Abobakar Rashid Mostafa.

Arbeiderpartiet - Logo - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Abobakar Mostafa (AP) medlem - Klikk for stort bilde

Fremskrittspartiet har to representanter:
Nils Arne Haldorsen (gruppeleder) og Anne Elisabeth Østreng

FRP -  Logo - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Høyre har seks representanter:
Erik Adland (gruppeleder) Trude Thorsdatter EvensenTorbjørn Sætre, Jørn G. Bertelsen, Tage Slind Jensen, og Tor Lindberg

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Kristelig Folkeparti har en representant:
Henning Korsmoe (gruppeleder)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Miljøpartiet De Grønne har fire representanter:
Eivind Hoff-Elimari (varaordfører), Stefan Norris, Øyvind Solum (gruppeleder) og Hildegunn Solbø (ikke avbildet)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

 

Rødt har fire representanter:
Olga Papalexiou (gruppeleder), Geir Christensen, Helge Seeser-Hoff og Efthimios Karantonis

Rødt - Logo - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Senterpartiet har to representanter:
Paul B. Simmons (gruppeleder) og Trond Bjærke

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Sosialistisk Venstreparti har fire representanter:
Claudia Behrens (gruppeleder), Marie Lund Alveberg, Mari Bjørnsdotter Vinjar og Øystein Fossbraaten Wennersgaard

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Venstre har to representanter:
Thomas Stangeby og Anne Berit Smørås (gruppeleder)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde