Formannskapet 2019-2023

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommunen og består av ni av kommunestyrets medlemmer. Formannskapet skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan tildeles myndighet i de fleste saker. Formannskapet er styringsgruppe for kommunale byggeprosjekter, kommuneplanarbeidet og fungerer som kommunens næringsutvalg.

 

Alle politiske møter er som hovedregel åpne for publikum. Organisasjoner eller grupper som vil uttale seg om en sak i formannskapet, kan sende e-post til ordfører: cathrine.kjenner.forsland@nesodden.kommune.no som behandler henvendelsen. E-posten må være mottatt senest kl. 10:00 dagen før det aktuelle møtet møtet.

 

 

 

Møteplan og saksdokumenter 2022 Kommune-TV    

 

Formannskapets reglement

 

 

 Formannskapets medlemmer

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Anne-Berit Smørås (V) medlem.jpg - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

 

Øverst fra venstre: Cathrine Kjenner ForslandEivind Hoff-ElimariClaudia BehrensTrude Thorsdatter EvensenOlga Papalexiou, Paul SimmonsAnne-Berit SmøråsErik Adland og Jørgen Lorentzen.