Skole- og oppvekstutvalget

Oversikt over politikere og møter i utvalget

Politikere

Møteplan /saksdokumenter 2016

 

Møteplan /saksdokumenter 2017

Reglement (PDF, 812 kB)Skole- og oppvekstutvalget har 7 medlemmer.

Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område.Gutt og hund gjør lekser - Klikk for stort bilde Istockphoto

 

Skole- og oppvekstutvalgets virksomheter består av:

8 kommunale barnehager, 6 kommunale barneskoler, 3 kommunale ungdomsskoler, kulturskolen og virksomhet Barn, unge og familie.
Innenfor virksomhet Barn unge og familie er fagområdene barnevern, psykisk helse barn og unge,  forebyggende helsetjenester barn og unge, og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).  
Det er kommunalsjef skole, barnehage og oppvekst som har ansvar for disse virksomhetene.

Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Mer utfyllende ansvarsoppgaver ligger i reglementet.

 

 

 

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 07.03.2017