Plan- og teknikkutvalget

Oversikt over politikere og møter i utvalget

Politikere

Møteplan / saksdokumenter 2016

Møteplan / saksdokumenter 2017

Reglement (PDF, 812 kB)

Graving i Vestveien.  - Klikk for stort bilde MRH

 

Plan- og teknikkutvalget består av 9 medlemmer.

 

Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område som er plan og teknikk samt bygg og geodata


Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Mer utfyllende ansvarsoppgaver ligger i reglementet.

 

 

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 07.03.2017