Helse- og omsorgsutvalget

Oversikt over politikere og møter i utvalget

Politikere

Møteplan / saksdokumenter 2016

 

Møteplan / saksdokumenter 2017

Reglement (PDF, 812 kB)

Helse- og omsorgsutvalget (HO- utvalget) har 7 medlemmer.

 

 

Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område som erHelsearbeider og en pasient - Klikk for stort bilde IStockPhoto

  • Hjemmebaserte tjenester
  • Forebyggende og behandlende tjenester for voksne
  • Sykehjem
  • Bolig med bistand
  • Opplæring, dagtilbud og tilrettelagt aktivitet
  • Integrering og mangfold
  • Det kommunale NAV


Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Mer utfyllende ansvar ligger i reglementet.

Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 07.03.2017