Møtesekretærer

Sekretærer - Klikk for stort bilde Istockphoto Publisering av saker


Publisering av innkallinger, protokoller og saksdokumenter er knyttet til vårt møtebehandlingssystem, og redigeres av møtesekretærene.
Kontakt derfor møtesekretærene direkte dersom du ikke finner sakene du leter etter.

Telefon: 66 96 43 00
Epost: Politisk.sekretariat@Nesodden.Kommune.No

 

Politisk sekretariat - møtesekretærer
Råd/utvalg Møtesekretær Telefon
Eldrerådet Kristian Kvaksrud 66964339
Formannskapet Monika Jørgenvaag 66964332
Helse- og omsorgsutvalget Mette Marit Bratlie 66964317
Klagenemnda Monika Jørgenvaag 66964332
Kommunestyret Monika Jørgenvaag 66964332
Kulturutvalget Kristian Kvaksrud 66964339
Rådet for likestilling av funksjonshemmede Kristian Kvaksrud 66964339
Teknikk-, miljø- og planutvalget Kristian Kvaksrud 66964339
Skole- og oppvekstutvalget Kristian Kvaksrud 66964339
Valgstyret Monika Jørgenvaag 66964332
Viltnemda Monika Jørgenvaag 66964332
 

 

Sist endret 06.04.2017