Møter i Kontrollutvalget 2017

Møter i Kontrollutvalget  1. halvår 2017

Møtedato

Møtedokumenter

Møteprotokoller

31.01.17

Møtetid:17:15

Møterom: Hasle i Tangenten

 

Møtet er åpent for publikum
i alle saker med mindre
saken er unntatt offentlighet.

Innkalling / sakspapirer

Saker til behandling:

1/17 Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 6. desember 2016

2/17 Forespørsel vedr kommunens ansvar ved framføring av kyststi

3/17 Erklæringer fra revisor

4/17 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon i 2017

5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016

6/17 Kontrollutvalgets strategi- og handlingsplan -reglementet

7/17 Orienteringssaker

Eventuelt

Protokoll
 

21.03.17

Møtetid:17:15

Møterom: Hasle i Tangenten

 

Møtet er åpent for publikum
i alle saker med mindre
saken er unntatt offentlighet.

 

Innkalling / sakspapirer

Saker til behandling:

8/17 Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 31. januar 2017

9/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av sykehjem

10/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om barn og

ungdoms psykiske helse

11/17 Orienteringssaker

Eventuelt

 
 

02.05.17

   
 

20.06.17

   

 


Publisert av Mette Marit Bratlie. Sist endret 24.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering