Kontrollutvalgets medlemmer 2015-2019
Kontrollutvalgets medlemmer 2015-2019
Medlemmer / e-postTelefonVara
Leder975 32 110
Maus, Arne (SV)22 85 24 51Ellen Jakobsen(SV)
Nestleder
Jørn Bertelsen (H)Petter Moen (AP)
*
Sidsel Tjernshaugen (AP)Øyvind Brekke (AP)
Arne Thodok Eriksen (MDG)Harald Tronvik (H)
May-Liss Ananiassen (R)Anette Løes Hokholt (H)
Bendik Fjelstad (MDG)
Tellef Hansen (R)
Login for redigering