Kontrollutvalget i Nesodden kommune

Møte i Kontrollutvalget - Klikk for stort bilde Istockphoto

Kontrollutvalget i Nesodden skal føre et løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret. 
Kontrollutvalget kan kontaktes via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS), som er utvalgets sekretariat.


Kontrollutvalgets reglement (PDF, 3 MB)

 

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter

Kontrollutvalget avholder sine møter i Tangenten, møterom Hasle.
Møtene er åpne for publikum og starter kl 17.15.
Ved stengt dør, bes publikum ringe tlf. 959 39 656.

 

Møtedato, innkallinger og møteprotokoll for 2017

Møtedatoer for 1. halvår:
31.01.17, 21.03.17, 02.05.17og 20.06.17
Møtedatoer for 2. halvår:
05.09.17, 24.10.17 og 05.12.17Tidligere møter i Kontrollutvalget
År Møteoversikt og møtedokumenter
   
2016 Møtedato, innkallinger og møteprotokoller
2015 Møtedato, innkallinger og møteprotokoller
2014 Møtedato, innkallinger og møteprotokoller

 

Kontrollutvalgets medlemmer 2015-2019
Medlemmer / e-post Telefon Vara
Leder 975 32 110
Maus, Arne (SV) 22 85 24 51 Ellen Jakobsen(SV)
Nestleder
Jørn Bertelsen (H) Petter Moen (AP)
*
Sidsel Tjernshaugen (AP) Øyvind Brekke (AP)
Arne Thodok Eriksen (MDG) Harald Tronvik (H)
May-Liss Ananiassen (R) Anette Løes Hokholt (H)
Bendik Fjelstad (MDG)
Tellef Hansen (R)

 

Rapporter / tidligere møtedokumenter

- Årsrapporter
Forvaltningsrapporter
Tidligere møtedokumenter (2011 - 2013)